Przepisy nałożone w Unii Europejskiej wymagają, aby 80% materiałów wykorzystanych w panelach fotowoltaicznych zostało poddanych recyklingowi. Taki przepis wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

W procesie recyklingu, po usunięciu ramy, kabli i skrzynki przyłączowej, wykonane z aluminium, szkła, plastiku, miedzi, srebra i krzemu panele fotowoltaiczne są cięte i zgniatane. Następnie komponenty są oddzielane i wysyłane do oddzielnych strumieni recyklingu. Według PV Cycle, aktualnie współczynnik odzysku materiałów z modułu fotowoltaicznego na bazie krzemu krystalicznego wynosi 94,7%. W związku z tym już przekracza określone w dyrektywie poziomy. Niewiele produktów osiąga tak dobry wynik recyklingu. Puszki po napojach charakteryzują się lepszym odzyskiem, ale również nie osiągają 100%.

Jakie elementy w panelach PV nie są poddawane recyklingowi?

Około 5,3% komponentów paneli słonecznych nie jest poddawanych recyklingowi.Jak powiedział Bertrand Lempkowicz, menedżer ds. Komunikacji PV Cycle, w wywiadzie dla magazynu PV, wśród tych 5,3% znajduje się głównie kurz uwięziony w filtrach, który może zostać spalony lub ewentualnie stosowany jako substytut piasku w budownictwie.

Folia EVA lub tedlar teoretycznie mogą zostać wykorzystane jako spoiwo do farby, ale wymagałoby to ich oczyszczenia. Według Lempkowicza spalanie w spalarni z filtrem jest w rzeczywistości bardziej przyjazne dla środowiska niż używanie dużej ilości wody do jego oczyszczenia.

Recykling paneli PV

Według raportu PV Cycle za 2019 rok, łącznie od 2010 roku organizacja przetworzyła 35 773 ton odpadów. W samym 2019 roku było to 11 514 ton. PV Cycle utrzymuje pozycję światowego lidera w zbiórce i przetwarzaniu odpadów z panele fotowoltaiczne. Jak sytuacja wygląda w poszczególnych krajach europejskich?

Źródło: PV CYCLE ACTIVITY REPORT 2019

Najwięcej paneli zrecyklingowano we Francji i we Włoszech. Na trzecim miejscu znalazły się Niemcy. Również panele fotowoltaiczne z Polski zostały poddane recyklingowi, jednak w stosunkowo niewielkich ilościach.

Jak powiedział Bertrand Lempkowicz, moduły fotowoltaiczne są stosunkowo nowymi produktami, w związku z tym obecne odpady są głównie wynikiem awarii, a nie końcem pracy instalacji. Problem recyklingu okaże się bardziej znaczący za około dziesięć lat.

Opracowano na podstawie pv-magazine oraz PV CYCLE ACTIVITY REPORT 2019

 

Redakcja GLOBEnergia