Reforma rynku energii. Komisja Europejska rusza z konsultacjami

Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu konsultacji społecznych w związku z planowaną reformą struktury rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Komisja Europejska przekonuje, że potrzebne są zmiany na rynku energii w Polsce. Ten stał się przedmiotem doraźnych interwencji regulacyjnych (np. w zakresie ustalania cen), co ma związek z pandemią COVID-19, kryzysem energetycznym i wojną w Ukrainie.

- Kluczowe znaczenie ma zatem zapewnienie, że każda interwencja regulacyjna w strukturę rynku energii elektrycznej zachowa zachęty do inwestycji – przekonuje KE.

Organ zauważa, że obecna konstrukcja rynku wykazała „pewne niedociągnięcia”. Pomimo rosnącego udziału OZE w miksie energetycznym konsumenci stanęli w obliczu „niezrównoważenie wysokich rachunków za energię elektryczną”, które są uzależnione od surowców kopalnych. Obecne instrumenty ochrony odbiorców przed wysokimi cenami i nadmierną zmiennością okazały się „ograniczone”. Co więcej, w wyniku kryzysu wytwórcy energii, którzy mają niskie koszty produkcji, skorzystali z nieoczekiwanej nadwyżki zysków.

Komisja rozważa zmiany, które mogą pomóc w zapewnieniu, że korzyści z rosnącego wykorzystania energii odnawialnej trafią do konsumentów, takich jak przemysł, MŚP i gospodarstwa domowe. 

Konsultacje

Konsultacje potrwają od 23 stycznia do 13 lutego 2023 roku. Jak czytamy na stronie KE, konsultacje skierowane są głównie do przedstawicieli ministerstw i władz publicznych, krajowych organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, operatorów rynku, firm prowadzących działalność w sektorze energetycznym, konsumentów i stowarzyszeń przemysłowych, organizacji pozarządowych itp.

Konsultacje dotyczą czterech głównych dziedzin:

  • Zmniejszenie zależności rachunków za energię elektryczną od krótkoterminowych cen paliw kopalnych oraz wsparcie rozwoju OZE
  • Poprawa funkcjonowania rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz pełne wykorzystanie alternatyw dla gazu, takich jak magazynowanie i reakcja strony popytowej
  • Zwiększenie ochrony i mocnej pozycji konsumenta
  • Poprawa przejrzystości i integralności rynku oraz nadzoru nad nim

Konsultacje obejmą wprowadzenie zmian do rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej (UE) 2019/943, dyrektywy w sprawie energii elektrycznej (UE) 2019/944 i rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 (REMIT). Przewiduje się usprawnienia m.in. dla obszaru długoterminowych kontraktów na zakup energii elektrycznej z OZE (PPA).

Źródło: Komisja Europejska/Twitter

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia