Zespół powermeetnigs.eu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium: Reglamentacja i wsparcie odnawialnych źródeł energii – rola Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zakres uprawnień kontrolnych, rodzaje postępowań, istota systemu wsparcia, które odbędzie się 2 czerwca 2016 w Warszawie.

 
Głównym celem seminarium jest przybliżenie Państwu zadań i kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – organu regulacyjnego odpowiedzialnego za system wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz kontrolę działalności gospodarczej w tym obszarze, przy jednoczesnym precyzyjnym wskazaniu uprawnień i obowiązków wytwórców jako stron postępowań administracyjnych oraz przysługujących im środków odwoławczych od zapadających w tych postępowaniach rozstrzygnięć.
 
W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia takie jak:
 
Postępowanie przed Prezesem URE – zakres ustawowych kompetencji organu w obszarze reglamentacji oraz wsparcia odnawialnych źródeł energii
Reglamentacja rynku – status wytwórcy energii elektrycznej
zakres regulacji, główne uprawnienia, podstawowe obowiązki oraz terminy ich realizacji, przepisy przejściowe ustawy o odnawialnych źródłach energii
Postępowania szczególne
Rodzaje postępowań kontrolnych
Postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń – świadectwa i gwarancje pochodzenia
Postępowania karne, w szczególności
charakter i przebieg postępowań, rozkład ciężaru dowodu, rodzaje możliwych sankcji, przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary, egzekucja należności finansowych, wstrzymanie wykonania decyzji
Aktualne poglądy judykatury w sprawach dotyczących kar pieniężnych wymierzanych przez Prezesa URE
 
Zapraszamy serdecznie do udziału w seminarium wszystkich, którzy pragną zdobyć kompleksową wiedzę na temat regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem odnawialnych źródeł energii, zasad wejścia na rynek, obowiązków wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, procedur kontrolnych, potencjalnych sankcji karnych oraz środków odwoławczych.
 
W trakcie poszczególnych paneli seminarium przewidziana jest dyskusja wzbogacona o analizę ciekawych przykładów z praktyki oraz aktualne orzecznictwo sądowe. Prowadzący chętnie również odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości.
 
Seminarium poprowadzą Katarzyna Szwed – Lipińska, Radca Prawny oraz Łukasz Szatkowski, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Weil
 
Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na www.powermeetings.eu
 
Zapraszam do udziału, z pewnością warto.
 
Jolanta Szczepaniak
Project Manager
powermeetings.eu 
 
tel.: +48 22 740 67 80
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu 
www.powermeetings.eu