Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję o wprowadzeniu elementów regulacji jakościowej.

 
Nowy model regulacji z elementami jakościowymi, bazując na pozytywnych efektach dotychczasowej polityki Regulatora, będzie służyć podniesieniu jakości usług dystrybucji energii elektrycznej przy zachowaniu ich dostępności cenowej, a także utrzymaniu dotychczasowego poziomu inwestycji.
 
„Celem wprowadzenia regulacji jakościowej jest przede wszystkim poprawa jakości świadczonych odbiorcom usług dystrybucji m.in. poprzez poprawę jakości i niezawodności dostarczania energii, poprawę jakości obsługi odbiorców oraz zapewnienie optymalnego poziomu efektywności realizowanych inwestycji” – wyjaśnia Maciej Bando, szef URE.
Główny nacisk zostanie położony na poprawę jakości usług dystrybucji energii elektrycznej, a wskaźnikami mającymi bezpośredni wpływ na przychód regulowany OSD będą wskaźniki przerw w dostarczaniu energii elektrycznej (SAIDI, SAIFI) oraz wskaźnik czasu realizacji przyłączenia odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej.
Ponadto po dwóch latach od wprowadzenia regulacji jakościowej nastąpi uzupełnienie modelu o wskaźnik czasu przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych (ważny element np. w przypadku zmiany sprzedawcy).


Jak zmieniać sprzedawcę energii – PORADNIK


Dodatkowo, w późniejszym okresie przewiduje się monitorowanie innych wskaźników takich jak np. czas wydania warunków przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, czas udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub reklamację klienta czy sprawność procesu przyłączenia mikroinstalacji.
„Wdrożenie regulacji jakościowej niewątpliwie będzie wyzwaniem dla spółek dystrybucyjnych. Od 2016 roku każda przerwa w dostawie energii elektrycznej będzie miała wpływ na wartość ocenianego wskaźnika jakości usług dystrybucji energii elektrycznej świadczonych odbiorcom” – zaznacza Maciej Bando.
Główne cele wprowadzenia regulacji jakościowej:

  • poprawa jakości usług dystrybucji energii elektrycznej świadczonych odbiorcom i niezawodności dostarczania energii elektrycznej – skrócenie czasu przerw i czasu przyłączeń do sieci o 50%;
  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań optymalizujących inwestycje, tj. minimalizujące koszty przy określonym poziomie osiąganych celów w zakresie jakości usług świadczonych odbiorcom energii;
  • obniżenie strat sieciowych (zarówno technicznych jak i handlowych);
  • poprawa jakości obsługi procesu zmiany sprzedawcy, w tym skrócenie terminów i usprawnienie procesu przekazywania danych pomiarowych.

Źródło: URE