Polska na niekorzystnych regulacjach może stracić bardzo dużo. Nowa ustawa wprowadza dwie główne zmiany.

Po pierwsze określa mianem budowli całą instalację wiatrową, a nie – jak było do tej pory – wyłącznie fundamenty i wieżę. Oznacza to, że podatek gruntowy odprowadzany od elektrowni wzrośnie kilkukrotnie. Po drugie – reguluje kwestię odległości farm wiatrowych od siedzib ludzkich oraz miejsc cennych przyrodniczo. Dystans ten nie może być mniejszy niż dziesięciokrotność wysokości wieży wraz z turbiną. Ponadto, inwestycje będą musiały powstawać na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. „Po wprowadzeniu zmian możemy spodziewać się wyhamowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Będzie to miało poważne konsekwencje dla społeczeństwa” – mówi Maciej Musiał, prezes zarządu Pracowni Finansowej.

Według dyrektywy unijnej do 2020 r. 15% zużywanej energii musi pochodzić z OZE. Niewypełnienie tego obowiązku może kosztować Polskę od 15 do 20 mld zł rocznie wskutek nałożonej kary. „50% całej energii z OZE pochodzi z elektrowni wiatrowych. Regulacje spowalniające rozwój energetyki wiatrowej utrudnią więc wypełnienie zalecenia dyrektywy, chyba że promowane będą inne źródła energii odnawialnej. Wówczas należy spodziewać się jednak wyższych cen energii. Za produkcję 1 MWh zapłacimy średnio 60 zł więcej” – stwierdza ekspert.

Co ważne, elektrownia wiatrowa zlokalizowana w danej gminie istotnie wspomaga ją finansowo dzięki odprowadzaniu podatku od nieruchomości, PIT-u i CIT-u. Niestety, „z powodu zablokowania realizacji wielu nowych inwestycji wiatrowych samorządy do 2020 r. stracą na podatku od nieruchomości 200 mln zł. Kolejne straty wynikną z mniejszych wpływów z podatków PIT i CIT. Według analizy finansowej TPA Horwath wyniosą ponad 33 mln zł” – zauważa rozmówca. Zatrzymanie rozwoju energetyki wiatrowej oznacza także nieutworzenie 13 tys. miejsc pracy planowanych do 2020 r. oraz ryzyko zwolnień nawet 1 100 osób z branży.

Poniżej wypowiedź pana Macieja Musiała, prezesa zarządu Pracowni Finansowej:

O sytuacji polskiego sektora energetyki wiatrowej po wejściu w życie ustawy wiatrakowej i o samej ustawie rozmawialiśmy z panem Adamem Królikowskim, Dyrektorem ds. Realizacji Projektów z Firmy Green Power Development sp. z o.o., sp.k. – wywiad do przeczytania tutaj.

Źródło: informacja prasowa infoWire.pl