Uruchomiono łącze wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) pomiędzy Norwegią i Danią umożliwiające zwiększenie dostępności odnawialnej energii wodnej i wiatrowej w sieci elektroenergetycznej tego regionu.

Łącze Skagerrak 4 przesyła prąd o napięciu 500 kV, co jest rekordowym na świecie napięciem dla przekształtników współpracujących ze źródłem napięciowym typu VSC (Voltage Source Converter) o komutacji wymuszonej. Przekształtniki te działają w oparciu o półprzewodniki, które odpowiadają za przekształcanie energii elektrycznej z prądu zmiennego wysokiego napięcia na prąd stały i z powrotem, zarazem zapewniając odpowiedni poziom kontroli i zwartą strukturę.
 
Łącza budowane w oparciu o przekształtniki VSC są coraz częściej stosowane w liniach podziemnych i podmorskich dla celów takich jak integracja odnawialnych źródeł energii z lądowych i morskich farm wiatrowych, a także w liniach elektroenergetycznych zapewniających dostawy prądu na wyspy, naftowe i gazowe platformy wiertnicze, do centrów miast oraz w połączeniach transgranicznych.
 
Oddane do użytku łącze HVDC Light stanowi wzmocnienie sieci elektroenergetycznej zarządzanej przez norweskiego operatora systemu przesyłowego Statnett oraz duńskiego operatora Energinet.dk; przyczyni się ono do zbalansowania obciążeń pomiędzy norweskim systemem opartym o energetykę wodną i duńskim systemem opartym na geotermii i energii wiatrowej. 
 
ABB wybudowała wszystkie cztery łącza elektroenergetyczne systemu Skagerrak. Skagerrak 1 i 2 powstały w latach siedemdziesiątych XX. wieku, Skagerrak 3 w 1993 roku i obecnie uruchamiano Skagerrak 4. Nowo powstałe łącze ma długość 240 km i przecina cieśninę Skagerrak na Morzu Północnym; jego zdolność przesyłowa wynosi 1700 megawatów.
 
Projekt Skagerrak 4 obejmował dostawę dwóch stacji VSC o mocy 700 megawatów każda działające w technologii HVDC Light® opracowanej przez ABB. Nowe łącze działa w trybie dwubiegunowym we wspołpracy ze Skagerrak 3 opartym na klasycznej technologii przekształtników zasilanych ze źródła prądu z naturalną komutacją sieciową LCC (Line Commutated Converter HVDC).
 
Jest to pierwszy przypadek połączenia takich dwóch technologii w układ dwubiegunowy. Zaawansowany system sterowania MACH firmy ABB został użyty w celu kontroli odmiennych trybów odwrócenia mocy zastosowanych w obu rozwiązaniach.
 
W perspektywie, wykorzystanie 500-kilowoltowych przekształtników VSC otworzy nowe możliwości działania, szczególnie przy wykorzystaniu nowego ekstrudowanego kabla 525 kV HVDC opracowanego przez ABB. Rekordowy kabel, który ma dwukrotnie wyższą moc przesyłową i zwiększa długość linii przesyłowej umożliwiając integrację bardziej oddalonych źródeł energii odnawialnej, odzwierciedla zaangażowanie ABB na rzecz rozwoju i wykorzystania technologii HVDC.
 
Skagerrak 4 jest jej piętnastym zrealizowanym projektem tego typu spośród szesnanstu przeprowadzonych do tej pory na całym świecie.
Źródło: ABB