W 2020 roku, Tauron przyłączył w sumie 62 000 mikroinstalacji o łącznej mocy 422 MW. W samym trzecim kwartale przybyło ich ponad 27 tysięcy.

III kwartał 2020 roku przyniósł kolejny rekord, jeśli chodzi o liczbę przyłączonych do naszej sieci mikroinstalacji. Było ich tylko w tym okresie ponad 27 300 – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.

Wyzwania dotyczące przyłączenia mikroinstalacji

Jak podaje Tauron, u niektórych prosumentów na terenie spółki posiada instalacje o przewymiarowanej mocy w stosunku do bieżącego zapotrzebowania oraz braku korelacji pomiędzy produkcją i zużyciem danego klienta. Jest to wyzwaniem dla Taurona, gdyż powoduje znaczące skoki napięcia w sieci.

Tauron zwraca uwagę, że odwrócenie przepływów w sieci dystrybucyjnej, a więc wprowadzanie do sieci energii zamiast jej pobieranie, może skutkować przeciążeniami elementów sieci takich jak linie, czy transformatory, problemami napięciowymi czy brakiem możliwości wyprowadzenia mocy z części mikroinstalacji. To wyzwania, które wymagają wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą na wyjście z sytuacji.

Zdaniem wielu ekspertów, problem pomoże rozwiązać połączenie rozwoju mikroinstalacji z rozwojem małych, domowych magazynów energii. To rozwiązanie popularne już w wielu krajach. Coraz częściej wykorzystują je też polscy prosumenci.

Jak powiedział Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja, z punktu widzenia działań podejmowanych przez grupę, bardzo ważny jest dalszy rozwój i integracja systemów sterowania i nadzoru nad pracą sieci dystrybucyjnej, systemów umożliwiających automatyczną lokalizację miejsca zwarcia (uszkodzenia) oraz zmiany konfiguracji sieci i zarządzania jej pracą.

W związku z tym, spółka prowadzi działania w zakresie poprawy parametrów i funkcjonowania sieci. Jest to widoczne w obszarze inwestycji i modernizacji. Spółka wdraża systemy inteligentnego opomiarowania sieci elektroenergetycznej (liczniki, transmisja, system akwizycji i obróbki danych pomiarowych), a więc stawia na budowę sieci w standardzie „smart grid”.

Według prezesa Zasiny, tylko taka sieć w perspektywie kolejnych lat będzie w stanie sprostać potrzebom przyłączonych odbiorców i wytwórców energii, w tym szczególnie wytwórców OZE.

Instalacje inne niż mikro

Oprócz mikroinstalacji PV, Tauron przyłączył w 2020 roku również inne instalacje OZE. W sumie w okresie od stycznia do końca września w sieci Taurona przybyły 42 odnawialne źródła energii inne niż mikroinstalacje, z których cztery nie zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej.

W sumie łączna moc instalacji OZE przyłączonych do sieci TAURON w trzech kwartałach 2020, to ok. 458 MW.

Źródło: Tauron

Redakcja GLOBEnergia