Rekord należy do kogeneracji!

Jak informuje Towarowa Giełda Energii, łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 10 669 695 MWh. Jest to najwyższa wartość od ponad pięciu lat (dokładnie od lutego 2013 roku). Jest to rezultatem 6 060 097 MWh w obrocie czerwonymi certyfikatami.

Czerwone certyfikaty to mechanizm wsparcia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Kogeneracja, zwana również skojarzeniem, oznacza wytwarzanie w tym samym procesie technologicznym ciepła oraz energii elektrycznej.

Skojarzone wytwarzanie tych dwóch produktów pozwala na pełniejsze wykorzystanie energii pierwotnej paliwa.

Wzrost w obrocie wszystkimi prawami majątkowymi dla energii elektrycznej w stosunku do maja roku ubiegłego wyniósł 31,2 proc.

Co z zielonymi certyfikatami?

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 3 352 320 MWh, a więc o 8,0 proc. niższym niż w maju roku 2017. Cena średnioważona na sesjach Rynku Praw Majątkowych wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 77,67 zł/MWh, co oznacza wzrost o 6,55 zł/MWh względem kwietnia 2018 r.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2016 r. system zielonych certyfikatów został zastąpiony systemem aukcyjnym. To znaczy, że zielone certyfikaty obowiązują obecnie tylko te instalacje, które pierwszy raz wprowadziły energię do sieci przed wejściem w życie ustawy OZE – przed 1 lipca 2016r. W 2016 roku wartość zielonych certyfikatów mocno się obniżyła.

Po raz pierwszy w historii, cena zielonego certyfikatu spadła poniżej 100 PLN/MWh w maju 2016r. Od połowy czerwca 2016 regularnie i szybko taniały do poziomu 69 PLN/MWh. Już niecały miesiąc później, czyli pod koniec lipca ich wartość wahała się w okolicach 60 PLN/MWh by na początku sierpnia 2016 roku uplasować się na poziomie nieco powyżej 56 PLN/MWh.

Na początku 2017 roku, w styczniu średnioważona cena zielonych certyfikatów wyniosła 37,98 zł/MWh. W kwietniu 2017 roku ich cena po raz pierwszy spadła poniżej 30 zł/MWh.

W czerwcu 2017 roku cena średnioważona na sesjach Rynku Praw Majątkowych wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 24,38 zł/MWh, czyli o 8,69 zł/MWh mniej niż w maju 2017 r.

Prawdziwie rekordowym okresem dla zielonych certyfikatów, a w zasadzie dla ich właścicieli był początek roku 2014. 11 lutego 2014 roku osiągnęły wartość 250 PLN/MWh.

Tak dobrze jak wtedy, nie było już nigdy później…

Efektywność energetyczna – też certyfikowana!

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 22 810 toe, co oznacza spadek r/r o 41,9 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 3,84 zł/toe, do poziomu 715,66 zł/toe.

Redakcja GLOBEnergia