Solliance, czyli organizacja holendersko-belgijsko-niemiecka, zajmuje się ogniwami słonecznymi nowej generacji. Poinformowała o ustanowieniu nowego rekordu świata w wydajności ogniw słonecznych produkowanych na skalę przemysłową metodą roll-to-roll.  Rekordowa efektywność wynosi 12,6%.

Sukces osiągnięto dzięki współpracy naukowców ze światem przemysłu. Przedmiotem badań było stworzenie technologii produkcji wydajnych produktów fotowoltaicznych, bazujących na perowskitach.

Jak przekonuje Solliance, zastosowana technologia pozwala na produkcję dużych powierzchni ogniw, przeznaczonych do zastosowań BIPV. Organizacja zapewnia, że nowy proces mógłby być odpowiedni do wytwarzania dużej powierzchni modułów solarnych przeznaczonych do zastosowań BIPV.

Proces roll-to-roll polega na tworzeniu ogniw na rolce elastycznej folii z tworzywa sztucznego lub metalu. Kluczową kwestią w tym procesie jest prędkość nakładania warstwy ogniw. Solliance wykonał to z prędkością 5 metrów na minutę na folii PET. Proces zachodzi w warunkach podobnych do warunków otoczenia. Proces ten nie wymaga próżni, czy wysokich ciśnień.

Rekordowa wydajność na poziomie 12,6% zarejestrowana została na pojedynczych ogniwach o powierzchni 1 cm2. Solliance podkreśla, że proces został przeprowadzony z wykorzystaniem tanich materiałów i temperatury poniżej 120 °C. To podkreśla potencjał metody produkcji tych materiałów na masową skalę.

Rekord wydajności ogniw perowskitowych w warunkach laboratoryjnych jest o wiele wyższy, bo na poziomie 22,1%. Wyzwaniem była zawsze interpolacja procesu do skali masowej, bez utraty wydajności.

Osiągnięcie Solliance jest krokiem do przyspieszenia komercyjnej produkcji ogniw.

„Produkcja perowskitowych ogniw fotowoltaicznych w tempie 5 m na minutę, z zachowaniem wysokiej wydajności i przy zachowaniu niskich kosztów będzie z powodzeniem możliwe już w niedalekiej przyszłości” powiedział kierownik programu Solliance i profesor Uniwersytetu w Delft, Pim Groen.

Projekt zakończył się powodzeniem dzięki silnej współpracy firm z branży PV, naukowców i inżynierów. To połączenie know-how z możliwościami nowoczesnych urządzeń.

Perowskity wykorzystywane w technologii fotowoltaicznej są coraz częściej nazywane wielką nadzieją energetyki słonecznej ze względu na łatwość produkcji, elastyczność, lekkość. Surowce do produkcji ogniw są bardzo tanie. Do produkcji ogniwa wystarczy bardzo cienka warstwa półprzewodnika co skutkuje niskimi kosztami materiałowymi. Teraz, do zalet tych materiałów można dodać zdolność do szybkiej produkcji materiałów fotowoltaicznych o dużej powierzchni i ze stosunkowo wysoka wydajnością.

Dzięki wysokiej sprawności konwersji energii, elastyczności i lekkości, cienkowarstwowe ogniwa perowskitowe są powszechnie uważane za technologię przyszłości dla technologii BIPV – fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami. Mogą one być połączone z elementami budowlanymi o dowolnych, nawet skomplikowanych kształtach, na powierzchniach zakrzywionych, bądź półprzeźroczystych i o dowolnych mocach.

Źródło: Solliance, Reneweconomy

Zdjęcie główne: Solliance

Redakcja GLOBEnergia