Tauron po raz kolejny pobił swój rekord w liczbie mikroinstalacji OZE podłączonych do sieci. Łączna moc wszystkich przyłączonych w ubiegłym roku odnawialnych źródeł energii wyniosła 278 MW, z czego 206 MW stanowiły mikroinstalacje.

Fotowoltaika górą

Spośród wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w 2019 r., zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. To kolejny dowód na to, że z roku na rok wzrasta zainteresowanie fotowoltaiką wśród prosumentów. Jedynie 8 mikroinstalacji podłączonych do sieci to instalacje inne niż PV!

Podłączenia na przestrzeni ostatnich lat

W 2017 r. do sieci Tauron przyłączył do nieco ponad 4 tys. mikroinstalacji o mocy 24 MW. W 2018 r. nastąpił dwukrotny wzrost, a spółka przyłączyła ponad 8 tys. mikroinstalacji o mocy 48 MW. W 2019 r. roku Tauron przyłączył do swojej sieci energetycznej już ponad 30 tys. mikroinstalacji o mocy 206 MW, z czego ponad połowa została przyłączona w ostatnim kwartale! W ostatnich trzech miesiącach 2019 r. Tauron Dystrybucja przyłączył aż 16 tys. mikroinstalacji o mocy 104 MW. To więcej niż w całych poprzednich dwóch latach razem wziętych. To niewątpliwie zasługa zachęt kierowanych do prosumentów, a szczególnie programu Mój Prąd.

OZE w sieci Taurona

W sumie Tauron przyłączył do sieci ponad 47 tys. mikroinstalacji o mocy 309 MW. Największa liczba przyłączeń została odnotowana na terenie województw śląskiego – 17,2 tys. i małopolskiego – 15 tys. Na Dolnym Śląsku przyłączono ponad 9,1 tys., a na Opolszczyźnie 4 tys. mikroinstalacji.

Dotychczas Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci 1,3 GW instalacji OZE.

Instalacje fotowoltaiczne w Polsce

Jak podały Polskie Sieci Energetyczne, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowych Sieciach Energetycznych według stanu na 1.01.2020 r. wyniosła 1299,6 MW. W sumie w całym 2019 roku zainstalowano 828,2‬ MW! Najlepszym miesiącem dla fotowoltaiki okazał się ostatni miesiąc roku. W przeciągu zaledwie jednego miesiąca zainstalowano 113,9‬ MW. W przeliczeniu na dni, w grudniu instalowano 3,67 MW dziennie.

Redakcja GLOBEnergia