Rekordowa liczba wniosków w programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze pobił kolejny rekord! Codziennie, za pośrednictwem oficjalnych mediów społecznościowych tego programu, przekazywane są informacje o liczbie złożonych wniosków w danym tygodniu. Oprócz aktualnych wyników tygodniowych, udostępniane są także statystyki ogólne, takie jak łączna liczba złożonych wniosków, całkowita wartość wnioskowanych dotacji, liczba podpisanych umów oraz kwota przyznanych i wypłaconych dofinansowań. Ostatni tydzień przyniósł rekordową liczbę 5 891 złożonych wniosków!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Poprzedni rekordowy wynik w programie Czyste Powietrze został osiągnięty w okresie od 27 maja do 2 czerwca, kiedy to po raz pierwszy w historii liczba złożonych wniosków przekroczyła 5000, wynosząc dokładnie 5035. Mimo że od tamtego czasu minęło już dwanaście tygodni, żaden z kolejnych okresów nie przyniósł większej liczby wniosków, aż do ostatniego okresu.

W okresie od 29 lipca do 4 sierpnia, w ramach programu Czyste Powietrze, zgłoszono imponującą liczbę 5891 wniosków. To wyraźnie najwyższy wynik w historii trwania tego programu. Poniżej przedstawiamy zmiany w liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie od początku 2022 roku.

Warto zaznaczyć, że bieżący rok przynosi znaczący postęp w realizacji programu. To nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę wprowadzone od stycznia zmiany. Nowe regulacje skupiły się na dwóch kluczowych kwestiach dla uczestników - obniżono progi dochodowe, co w rezultacie umożliwiło większej liczbie osób skorzystanie z programu, a także podniesiono maksymalne kwoty dofinansowania.

Obowiązujące w programie Czyste Powietrze zasady

Przypomnijmy więc kluczowe wytyczne programu Czyste Powietrze obowiązujące od 2023 roku, z uwzględnieniem zmian w progach dochodowych i maksymalnych kwotach dofinansowania. Program został podzielony na trzy poziomy, zależne od dochodu w gospodarstwie domowym. Rozpocznijmy od omówienia progów dochodowych.

Podstawowy poziom dofinansowania:

  • roczny dochód wnioskodawcy poniżej 135 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania:

  • miesięczny dochód do 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
  • miesięczny dochód do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania:

  • miesięczny dochód do 1 090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
  • miesięczny dochód do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalne kwoty w programie Czyste Powietrze:

  • podstawowy poziom dofinansowania - 66 tys. zł,
  • podwyższony poziom dofinansowania - 99 tys. zł,
  • najwyższy poziom dofinansowania - 135 tys. zł.

Aby dodatkowo zachęcić osoby wahające się, program Czyste Powietrze oferuje pełne pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu energetycznego. Ta dopłata nie jest wliczana do limitu maksymalnej wartości dofinansowania, który został ustalony dla różnych rodzajów działań w ramach poszczególnych części programu. Maksymalna suma, na którą można ubiegać się w celu sfinansowania audytu, wynosi 1200 zł. Wykonanie audytu jest wymogiem w przypadku starania się o dofinansowanie w ramach kompleksowej termomodernizacji. Wówczas możliwe jest uzyskanie wyższych dotacji, jednak konieczne jest, aby termomodernizacja doprowadziła do redukcji zużycia energii użytkowej (EU) na potrzeby ogrzewania budynku:

  • do poziomu nie przekraczającego 80 kWh/(m2·rok), lub
  • przynajmniej o 40%.

Dofinansowanie na audyt może być także otrzymane w przypadku standardowej termomodernizacji. W takiej sytuacji nie obowiązują określone cele, lecz cały zakres prac wskazany w audycie musi zostać w pełni zrealizowany.

Źródło: Program Czyste Powietrze, Termomodernizacja.pl

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia