Rekordowa liczba wniosków w programie Mój Prąd!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Energia +

W całym drugim naborze, który trwa od 13 stycznia 2020 roku, zostało złożonych 46 226 wniosków. W maju padł rekord! W przeciągu jednego miesiąca Polacy złożyli 11918 wniosków, co stanowi ponad 25% wniosków złożonych w drugim naborze.

Większość z nich - 10 998 zostało złożonych drogą elektroniczną. Pozostałe 920 wniosków zostało złożonych za pośrednictwem agregatorów, czyli firm instalacyjnych, które podpisały porozumienie z NFOŚiGW.

11918 wniosków złożonych w maju przekłada się na 384 wnioski składane dziennie. Najwięcej wniosków - 665 zostało złożonych 6. maja.

źródło: NFOŚiGW twitter

Porównanie I i II naboru

Pierwszy nabór do programu rozpoczął się 31 sierpnia 2019 roku i trwał do 20 grudnia 2019 roku, czyli 111 dni. W ciągu tego czasu, Polacy złożyli ponad 30 000 wniosków, co przekłada się na około 270 wniosków składanych dziennie.

Drugi nabór rozpoczął się 13 stycznia 2020 roku i potrwa do 18 grudnia 2020 roku. Do końca maja, czyli w ciągu 139 dni Polacy złożyli 46 226 wniosków, co przekłada się na 332 wniosków składanych dziennie i oznacza, że II nabór do programu cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem!

Składanie wniosków

Warto przypomnieć, że od 31 marca do Programu Mój Prąd wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Osoby które nie mają profilu zaufanego bądź e-dowodu, mogą złożyć wniosek za pośrednictwem agregatora lub pełnomocnika.

https://globenergia.pl/nowosc-w-programie-moj-prad-nie-masz-e-dowodu-zloz-wniosek-przez-pelnomocnika/

Zobacz również