Warunki przyłączenia PV w 2020 r.

1,8 GW warunków przyłączenia dla energetyki słonecznej to kolejny rekord kwartalny. W pierwszym kwartale 2020 r. wydano warunki o łącznej mocy 641 MW, w drugim – 838 MW, w trzecim  – 1174 MW.

W ubiegłym roku wydano łącznie 4,4 GW warunków przyłączenia dla źródeł przyłączających się do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Warunki przyłączenia wydane tylko w 2020 r. dla samych farm fotowoltaicznych przekroczyły już obecną całkowitą moc zainstalowaną w fotowoltaice, które według Agencji Rynku Energii na koniec 2020 r. wynosi 3,96 GW.

Najwięcej warunków przyłączenia dla fotowoltaiki w ubiegłym roku wydał ENEA Operator. Łączna moc wydanych warunków przyłączenia dla projektów fotowoltaicznych w obszarze właściwości tego operatora wyniosła 2,2 GW. Moc warunków wydanych przez ENEA Operator stanowią połowę całkowitej mocy wydanych warunków przyłączeń w 2020 r. w Polsce. Pozostałych trzech operatorów wydało łącznie 2,2 GW warunków przyłączeń, w tym Tauron Dystrybucja wydał ich w ubiegłym roku łącznie około 480 MW, PGE Dystrybucja wydała 775 MW zaś ENERGA Operator 963 MW.

5,6 tys. przyłączeń o mocy 10 GW

Według stanu na koniec 2020 r. warunki przyłączenia do sieci posiada ponad 5,6 tys. projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 10 GW. Wśród przedsięwzięć są projekty, które już wzięły udział w aukcjach OZE, ale nie zdążono ich jeszcze wybudować i rozpocząć wytwarzania energii – są to głównie projekty z aukcji OZE w 2019 r. i 2020 r. których potencjał szacuje się na 2,3 GW.

Większość projektów fotowoltaicznych z wydanymi warunkami przyłączenia to farmy o mocy ok. 1 MW. Zaczynają się pojawiać także większe instalacje.  Dotychczas warunki przyłączenia do sieci otrzymało 466 projektów fotowoltaicznych o mocy przyłączeniowej powyżej 1 MW i łącznej mocy ponad 3 GW. IEO wskazuje, że na polskim rynku deweloperzy obecnie najchętniej rozwijają duże projekty fotowolaticzne o mocy 5 MW – 50 MW.

Niesłabnący rozwój rynku fotowoltaicznego

IEO wskazuje, że tak duża aktywność deweloperska świadczy o ciągle niesłabnącym dynamicznym rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce. W 2020 r. obserwowano boom na instalacje prosumenckie i prężny rozwój tego sektora. Biorąc pod uwagę ilość wydawanych warunków przyłączenia dla farm fotowoltaiczny oraz fakt, że w ostatniej aukcji OZE w małym koszyku nadpodaż projektów była dwukrotna, to można wnioskować, że bieżący rok przyniesie ogromny rozwój w segmencie farm słonecznych w Polsce.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej 

Redakcja GLOBEnergia