Rekordowa liczba wydanych świadectw pochodzenia OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Tylko w sierpniu br. Prezes URE wydał równo 2402 świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych. To największa, jak do tej pory, liczba zielonych certyfikatów, przyznanych podczas jednego miesiąca wnioskującym o nie przedsiębiorstwom energetycznym.

Według stanu na 11 września 2013 r., w tym roku regulator wydał blisko 12 tys. (11 854) świadectw pochodzenia OZE. Tymczasem w ciągu całego ubiegłego roku wydano ich w sumie o niespełna 3 tysiące więcej - 14 798.
Tegoroczny rezultat jest wynikiem ciągłego doskonalenia procesu wydawania świadectw pochodzenia energii elektrycznej przez Departament Systemów Wsparcia URE.
W dalszym ciągu regulator prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wniosków o wydanie świadectw pochodzenia na łączny wolumen energii elektrycznej wytworzonej w 2013 r. w wysokości ok. 3,4 TWh. Postępowania te zostaną zakończone po zgromadzeniu materiału dowodowego pozwalającego na merytoryczne rozpatrzenie wniosków poprzez wydanie świadectwa pochodzenia, bądź wydanie postanowienia o odmowie jego wydania.
Jednocześnie, celem usprawnienia procesu wystawiania zielonych certyfikatów, w Urzędzie Regulacji Energetyki trwają intensywne prace w zakresie przygotowania do konsultacji nowego modułu w systemie komputerowym - Wnioski OZE. Rozwiązanie to pozwoli na ubieganie się o wydanie świadectwa pochodzenia przez Internet. Korzystanie z modułu umożliwi zatem nie tylko utworzenie wniosku o wydanie certyfikatu, lecz także jego wysłanie drogą elektroniczną w celu wstępnej weryfikacji zawartych w nim danych przez system URE oraz otrzymywanie informacji o stanie wniosku i etapach postępowania.
Zastosowanie tego narzędzia pozwoli także na wyeliminowanie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości we wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia OZE.
Zgodnie z harmonogramem działań realizowanych w URE, przedstawienie pierwszej wersji modułu do konsultacji na stronie internetowej Urzędu, zostało zaplanowane na październik br. Pełne wdrożenie nowego rozwiązania nastąpi w styczniu 2014 r.
Źródło: URE