Aktualności Aktualności

Rekordowe wyniki rządowego programu wsparcia termomodernizacji w lipcu 2017 r.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Najwyższe od ponad 3 lat efekty funkcjonowania rządowego programu wsparcia termomodernizacji i remontów zanotowano w lipcu 2017 r. Obsługujący program Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał 335 premii na łączną kwotę 21,5 mln zł. Pozwoli to na realizację inwestycji o wartości 125,3 mln zł w związku z remontami lub termomodernizacją budynków, w których znajduje się 8,9 tys. mieszkań.

Poprawa jakości życia i walka z zanieczyszczeniem powietrza

"Wspierany środkami budżetowymi rządowy program termomodernizacji i remontów jest głównym instrumentem realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego w części odnoszącej się do poprawy warunków mieszkaniowych społeczeństwa. Dzięki programowi nie tylko poprawia się stan techniczny zasobów mieszkaniowych i ich efektywność energetyczna, ale także zmniejszają się opłaty ponoszone przez mieszkańców za zużycie ciepła niezbędnego do ogrzewania mieszkań. Nowe inwestycje termomodernizacyjne i remontowe stanowią również efektywny sposób walki ze zjawiskiem smogu" – skomentował wyniki programu minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Ogromne inwestycje w efektywność energetyczną

Według stanu na 31 lipca br., w ramach realizacji programu termomodernizacji i remontów przyznano w bieżącym roku 1 519 premii na kwotę 90,4 mln zł w związku z realizacją inwestycji o wartości 559,3 mln zł. W termomodernizowanych i remontowanych budynkach znajduje się 40,1 tys. mieszkań. Głównym beneficjentem programu są osoby zamieszkujące we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych.

Program termomodernizacji i remontów jest finansowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, zasilanego środkami budżetowymi. Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie polega na pokryciu części kosztów inwestycji termomodernizacyjnej lub remontowej. Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce dawnego Funduszu Termomodernizacji. Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Oferowane przez Fundusz formy pomocy to: premia termomodernizacyjna, premia remontowa, premia kompensacyjna. W ramach obsługi Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii oraz po spełnieniu warunków do jej wypłaty, dokonuje przekazania premii. W tym roku zanotowano rekordowo duże zainteresowanie programem termomodernizacji. Skutkiem tego jest poprawa efektywności energetycznych licznych budynków.

Źródła: www.bgk.pl, mib.gov.pl