Projekt planowanej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 5GW pod nazwą Mohammed bin Al Moktoum w Dubaju przyciągnął rekordowo niskie oferty zakupu energii przez nią produkowanej.

 
Ostatnia oferta wyniosła 29,9 USD (ok. 116zł) za 1 MWh. Te wartości świadczą o spadku pięćdziesięcioprocentowym cen proponowanych jeszcze półtora roku temu za tą samą elektrownię.
Stawki zakupu energii produkowanej w instalacjach słonecznych (PPA, ang. Power Purchase Agreement) gwałtownie spadają na całym świecie, choć nie tak szybko, jak w Dubaju. Można zaobserwować spory spadek cen w Indiach oraz Ameryce Łacińskiej, a także w Niemczech.
 
„Niskie ceny mogą być uzyskane tam, gdzie koszty generowanej energii mogą być zminimalizowane dzięki dobremu nasłonecznieniu, spadającym cenom elementów  instalacji oraz wzroście wydajności systemów. Innym czynnikiem zdającym się mieć wpływ na obszarach, gdzie osiągane są najniższe stawki, jest wydajność banków w kwestii PPA, na którą wpływ mają takie czynniki jak zdolność kredytowa kontrahenta.”– udzielił informacji Philip Wolfe, pomysłodawca bazy danych Wiki-Solar.
 
Istnieje też drugi projekt elektrowni fotowoltaicznej w Abu Dhabi, co do której spodziewane oferty mają być równie niskie zdaniem francuskiej firmy ENGIE. Jak powiedział Francois- Xavier Boul, wicedyrektor ENGIE, projekt cieszy się dużym zainteresowaniem i istnieje wiele możliwości finansowania. Jest to większy projekt niż w Dubaju, zatem spodziewane są lepsze aspekty ekonomiczne.
 
W wielu krajach ceny gwałtownie spadają. W Meksyku aukcje dotyczące energii wyprodukowanej z OZE oraz certyfikatów „czystej energii” ogłoszone w marcu otrzymały oferty w wysokości 35,44 $ za MWh. Warto dodać, że średnia stawka zakupu energii w Meksyku wynosi 50,7$ za MWh.
 
Oferentem mającym najniższe stawki okazała się włoska firma Enel Green Power, córka matki – firmy Enel SpA, w przypadku projektu farmy o mocy 427MW. Po pertraktacjach firma podpisała kontrakt na budowę elektrowni PV o mocy ok. 1GW.
 
Firma Enel wygrała również kontrakt ogłoszony w lutym w Peru na elektrownię o mocy 144 MW, proponując średnią cenę w wysokości 47,98$/MWh. Firma poprzez swoje podmioty zależne- Enesur oraz Solairedirect wygrała przetarg na projekt zasilany energią słoneczą oferując stawkę 48,5$/MWh.
 
Mówiąc o Meksyku nie można także zapominać o Ameryce Łacińskiej, a dokładniej- Brazylii. Średnia cena zakupu energii wynosi tam 297,75BRL, co odpowiada ok. 84,7 $/MWh.
 
Źródło: renewables.seenews.com