Przypomnijmy, że w maju 2013 roku ich wartości sięgały nawet ponad 180 PLN/MWh. Jesienią tego samego roku ich mocno została mocno wywindowana. Na początku, w październiku 2013 roku – ich wartość przekroczyła 200 PLN/MWh (207 PLN/MWh), by w listopadzie podrosnąć jeszcze wyżej, do poziomu 211 PLN/MWh.

Prawdziwie rekordowym okresem dla zielonych certyfikatów, a w zasadzie dla ich właścicieli był początek roku 2014. 11 lutego 2014 roku osiągnęły wartość 250 PLN/MWh. Tak dobrze jak wtedy, nie było już nigdy później.

Po raz pierwszy w historii, cena zielonego certyfikatu spadła poniżej 100 PLN/MWh w maju br. Od połowy czerwca regularnie i bardzo szybko tanieją.

30 czerwca ich wartość była już na poziomie 69 PLN/MWh. Już niecały miesiąc później, czyli pod koniec lipca ich wartość wahała się w okolicach 60 PLN/MWh.

Wczoraj, 4 sierpnia ich indeks spadł rekordowo nisko i uplasował się na poziomie 56,13 PLN/MWh.

notowania zielonych certyfikatów

Wykres zmian cen wartości zielonych certyfikatów w transakcjach sesyjnych. (Źródło danych: TGE, opracowanie GLOBEnergia)

Przypomnijmy, że od 1 lipca system zielonych certyfikatów został zastąpiony systemem aukcyjnym. To znaczy, że zielone certyfikaty obowiązują obecnie tylko te instalacje, które pierwszy raz wprowadziły energię do sieci przed wejściem w życie ustawy OZE – przed 1 lipca 2016r.

Inwestorzy, którzy przyłączają obecnie instalacje do sieci maja wybór pomiędzy kwalifikacją instalacji do aukcji energii, albo decydują się na sprzedaż energii po średniej cenie czarnej energii.

Dodatkowo, Ministerstwo Energii planuje wprowadzić kolejne zmiany w wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Mówi o tym projekt Rozporządzenia z dnia 8 lipca 2016.

Zakłada on obniżenie sumy udziału energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia (w tym zielonych certyfikatów) do poziomu 16%(wraz z biogazem). Wnioskodawcy uważają, że tym sposobem zabezpieczają interesy końcowych odbiorców energii, bo chronią ich przed drastycznymi podwyżkami cen energii.

To jednak głos tylko jednej strony. Co uważa o tym branża? Zapytaliśmy prezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, Bogdana Szymańskiego:

Działania Ministerstwa Energii mogą doprowadzić do całkowitego załamania rynku zielonych certyfikatów, których ceny są w trendzie spadkowym od kilku ostatnich lat. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna szczególnie dla inwestycji wykonanych w ostatnich latach jak wszystkie farmy fotowoltaiczne, które były często realizowane na granicy rentowności przy ówczesnej cenie świadectw pochodzenia. Tworząc nowy system wsparcia oparty o aukcje Ministerstwo Energii powinno wykazać się większą odpowiedzialnością za obecny system wsparcia w oparciu o który wielu inwestorów w dobrej wierze oparło swój model ekonomiczny.”


Opracowanie: GLOBEnergia, na podstawie danych  TGE

 

 

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia