Globalny sektor OZE w 2020 r.

Analitycy IRENA informują, że roczny przyrost mocy w OZE na poziomie ok. 260  GW był o 50 proc. większy, niż w 2019 r. Sektor energetyki odnawialnej był odpowiedzialny za powstanie ok. 80 proc. nowych zdolności wytwórczych w światowej energetyce. Najwięcej nowej mocy przybyło w energetyce wiatrowej (111 GW) i słonecznej (127 GW), co łącznie stanowiło ok. 91 proc. nowych aktywów wytwórczych na świecie.

260 GW nowych mocy oznacza wzrost globalnych zasobów OZE o 10,3 proc. Pod koniec 2020 r. światowe moce wytwórcze OZE osiągnęły łącznie 2799 GW. Największy udział posiada energetyka wodna (1211 GW), chociaż energetyka słoneczna i wiatrowa szybko nadrabiają zaległości.

Nie bez zaskoczenia liderami rozwoju OZE okazały się Chiny oraz Stany Zjednoczone. W 2020 r. w Państwie Środka zainstalowano łącznie 136 GW, z czego 72 GW w wietrze i 49 GW w fotowoltaice. W Stanach Zjednoczonych przybyło 29 GW (15 GW w fotowoltaice, 14 GW w wietrze), czyli o wiele mniej niż w Państwie Środka, ale jest to wzrost o prawie 80 proc. w porównaniu do 2019 r.

 

Technologie

IRENA przedstawiła szczegółowe informacje i trendy dla poszczególnych technologii OZE w 2020 r. W ubiegłym roku uruchomiono wiele znaczących projektów w energetyce wodnej, których realizacja była opóźniona w 2019 r. Najwięcej mocy w hydroenergetyce zainstalowano w Chinach (12 GW) oraz w Turcji (2,9 GW).

Energetyka wiatrowa może się pochwalić dwukrotnym wzrostem nowych mocy (111 GW) w porównaniu do 2019 r. (58 GW). Najwięcej mocy w sektorze wiatrowym przybyło w Chinach (72 GW) oraz w Stanach Zjednoczonych (14 GW). Rośnie rola morskiej energetyki wiatrowej (offshore wind), której całkowita moc wzrosła o 5 proc. w porównaniu do 2019 r.

Poziom zainstalowanej mocy w fotowoltaice zrównuje się z globalnymi zasobami energetyki wiatrowej. Energetyka słoneczna dogania wiatrową dzięki dynamicznemu rozwojowi w Azji (przyrost na poziomie 78 GW w 2020 r.). Największymi wynikami osiągniętymi w ubiegłym roku mogą pochwalić się Chiny (49 GW), Stany Zjednoczone (15 GW) oraz Wietnam (11 GW). Na kolejnych miejscach uplasowała się Japonia (5 GW), Indie (4 GW), Korea Południowa (4 GW).

Słabe wyniki osiągnął sektor bioenergii, czyli energii elektrycznej wytwarzanej z pomocą biomasy i biopaliw. Wzrost w 2020 r. spadł o połowę (z 6,4 GW w 2019 r  do 2,5 GW). Liderem przyrostów był Chiny (2 GW), na kolejnym miejscu uplasowała się Europa jako kontynent, którego kraje zainstalowały łącznie 1,2 GW. Kolejne słabe wyniki odnotowano także w energetyce geotermalnej. Turcja zwiększyła zdolności wytwórcze w 2020 r. o 99 MW. Zauważono niewielkie przyrosty w Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych oraz we Włoszech.

Raport IRENA przedstawiła także dane dotyczące instalacji OZE, ale w systemach off-grid. Moc zainstalowana wzrosła o 365 MW w 2020 r. do poziomu 10,6 GW. Stanowi to  2-procentowy wzrost. Najwięcej systemów off-gridowych zaimplementowano w fotowoltaice – w ubiegłym roku przybyło 250 MW, by osiągnąć łącznie 4,3 GW w skali globalnej. Drugim znaczącym źródłem OZE off-grid jest energetyka wodna (1,8 GW), ale tu nie odnotowano większego rozwoju w 2020 r.

Postępująca transformacja energetyczna

Rosnący poziom inwestycji w OZE, ale także ich udział w miksach energetycznych krajów, wynika z powszechnej transformacji energetycznej, do której dołączają kolejne kraje. Ograniczana jest produkcja energii elektrycznej w elektrowniach węglowych w Europie, w Ameryce Północnej – oraz jak zauważa IRENA – w krajach takich jak Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Federacja Rosyjska czy Turcja. Przyrost nowych mocy węglowych na świecie w 2020 r. spadł do 60 GW (w 2019 r. odnotowano wzrost na poziomie 64 GW), co oznacza, że energetyka węglowa jest dalej rozwijana na świecie, ale jej postęp widocznie hamuje.

Źródło: IRENA

Redakcja GLOBEnergia