Według stanu na 1 listopada 2019 r. moc zainstalowana w polskiej fotowoltaice wyniosła 1098,978 MW. Według stanu na 1 października wynosiła 1007,2 MW. Oznacza to, że w przeciągu miesiąca zainstalowano 91,778‬ MW. W przeliczeniu na dni, w październiku instalowano 2,96 MW dziennie! To nawet więcej niż we wrześniu! Według stanu na 1 września 2019 roku, w Polsce łączna moc instalacji fotowoltaicznych wyniosła 940,9 MW, więc we wrześniu instalowano 2,21 MW dziennie.

Coraz większe przyrosty!

Od kilku miesięcy, każdy kolejny przynosi nowy rekord pod względem przyrostów mocy w porównaniu z poprzednim rokiem. W czerwcu było to 138% r/r, w lipcu 149% r/r,w sierpniu 156% r/r, we wrześniu 158% r/r,a teraz w październiku aż 166% r/r!

Według stanu na 1 stycznia 2019 roku moc zainstalowana wyniosła 471,4 MW. Wobec tego, od początku roku przybyło 130% mocy.


Polski rynek PV

Na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało 54 214 mikroinstalacji o łącznej mocy 343 MW. Takie wartości stanowiły wzrost o 235% względem końca 2016 r.

Po trzech kwartałach 2019 r. funkcjonowało już 106 117 mikroinstalacji, czyli prawie dwa razy więcej niż na koniec 2018! Ich łączna moc wynosiła 685 MW, czyli dwa razy więcej!

Skala wzrostu mikroinstalacji pozwala Ministerstwu Energii przewidywać, że na koniec 2019 r. moc zainstalowana w samych mikroinstalacjach osiągnie przeszło 800 MW.

Rok 2019 już się kończy. Czy uda się osiągnąć cel?

Redakcja GLOBEnergia