Rekordowy udział samochodów elektrycznych w całym rynku w 2020, na tle spowolnienia przemysłu samochodowego?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Samochód elektryczny

Ogólny spadek sprzedaży samochodów

W pierwszych czterech miesiącach 2020 r. nastąpił spadek globalnej sprzedaży samochodów. Sprzedaż spadła o około jedną trzecią względem analogicznego okresu z 2019 r. Oznacza to około 9 milionów sprzedanych samochodów mniej. Spadek był coraz wyraźniejszy wraz z upływającymi miesiącami lockdownu i zależał m.in. od surowości nałożonych restrykcji. Większość dużych rynków motoryzacyjnych największe spadki odnotowało w kwietniu. Największy spadek sprzedaży odnotowano we Włoszech i Wielkiej Brytanii (98%) oraz w Indiach.

Indie, to kraj, w którym praktycznie nie odnotowano sprzedaży samochodów w kwietniu. Na niemieckim rynku motoryzacyjnym sprzedaż spadła o 60% względem kwietnia 2019 r. a we Francji o prawie 90%.

Na rynku Chińskim, czyli największym światowym rynku motoryzacyjnym, w przeciwieństwie do wyżej wymienionych największy spadek odnotowano nie w kwietniu a w lutym. Spadek wyniósł tam 80% względem lutego 2019 r. Władze Chin uznały przemysł motoryzacyjny jako główny czynnik stymulujący gospodarkę. W związku z tym chińskie władze zachęciły miasta do złagodzenia limitów wydawania pozwoleń na samochody. W wyniku tych działań sprzedaż samochodów w Chinach gwałtownie wzrosła w kwietniu i osiągnęła 80% sprzedaży z kwietnia zeszłego roku.

Nie we wszystkich krajach pandemia wiązała się ze spadkiem sprzedaży samochodów. W Korei sprzedaż samochodów wzrosła w porównaniu do 2019 r. zarówno w marcu jak i kwietniu. Wzrost sprzedaży w tym kraju wynika z postrzegania jazdy samochodem jako bezpieczniejszego środka transportu niż transport publiczny w kontekście rozprzestrzeniania się wirusa. W skali całego świata sprzedaż samochodów w pierwszej połowie 2020 r. ma być 30% mniejsza niż w analogicznym okresie w roku 2019.

Rynek motoryzacyjny - Prognozy na drugą połowę 2020 r.

Wzrost sprzedaży w drugiej połowie 2020 r. jest bardzo prawdopodobny. Wszystko będzie zależało od szeregu czynników tj. polityka rządu, potencjalne drugie fale epidemii oraz tempo ożywienia gospodarczego. Ponadto do gwałtownego wzrostu ruchu samochodowego mogą przyczynić się ograniczenia stosowane w transporcie publicznym. W samej Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii zatrudnienie wyłącznie w bezpośredniej produkcji w sektorze motoryzacyjnym wynosi 2,6 mln osób [1].

W związku z tym należy spodziewać się, że rządy w celu ograniczenia potencjalnych strat zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym wprowadzą środki stymulujące sprzedaż samochodów. Skutki środków stymulujących, jeżeli tylko takie zostaną przyjęte, mogą być trudne do przewidzenia. Wszystko będzie zależało od wielkości środków jakie zostaną przeznaczone na wsparcie oraz od skali kryzysu w drugiej połowie 2020 r. Powrót do stanu sprzed pandemii może być znacznie rozłożony w czasie. W Stanach Zjednoczonych po kryzysie finansowym z 2008 i 2009 r. sprzedaż samochodów wróciła do poziomu sprzed kryzysu dopiero po siedmiu latach. Obecnie szacuje się, że globalna sprzedaż samochodów w całym 2020 r. względem poprzedniego roku będzie niższa o 15%, czyli o 13 milionów sztuk. Jest to historyczny spadek dwukrotnie większy niż spadek, który miał miejsce w latach 2008–2009.

Sprzedaż samochodów elektrycznych

W przypadku rynków samochodów elektrycznych w niektórych krajach sprzedaż przełamała trend spadkowy całego rynku samochodowego. Jest to widoczne zwłaszcza w krajach europejskich. Wynika to z tego, że rok 2020 jest rokiem docelowym unijnych norm emisji CO2, przez co część krajów członkowskich zwiększyła dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych.

Rezultatem tych działań była sprzedaż samochodów elektrycznych w pierwszych czterech miesiącach 2020 r. w wysokości 145 tys. sztuk na największych europejskich rynkach samochodowych. Jest to o około 90% więcej, niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.

Wybuch pandemii Covid-19 spowodował gwałtowny spadek sprzedaży samochodów elektrycznych w Chinach. W lutym sprzedaż spadła do 16 tys. co oznacza spadek o 60% względem lutego 2019 r.

Mniejszy wpływ COVID - 19 na rynek samochodów elektrycznych

Dla samochodów elektrycznych rok 2020 prawdopodobnie będzie znacznie lepszy niż dla reszty przemysłu motoryzacyjnego. Sprzedaż samochodów elektrycznych mimo kryzysu spowodowanego pandemią może osiągnąć w tym roku rekordowy udział w całym rynku samochodowym. Sprzedaż samochodów elektrycznych będzie kontynuowała tendencję wzrostową dzięki niższym kosztom posiadania oraz atrakcyjnemu wsparciu rządowemu, nawet pomimo ostatnich spadków cen ropy. Ponadto typowy nabywca samochodu elektrycznego w wielu krajach nadal wydaje się być bogatszy niż przeciętny konsument i może być mniej dotknięty pogorszeniem koniunktury gospodarczej.

Sprzedaż pojazdów elektrycznych w 2019 r. osiągnęła 2,2 miliona, co stanowi najwyższy w historii udział w globalnym rynku motoryzacyjnym wynoszący 2,6%. Według szacunków IEA (International Energy Agency) globalna sprzedaż samochodów elektrycznych nieznacznie przekroczy całkowitą wartość z 2019 r., i osiągnie ponad 2,3 miliona sztuk, co będzie stanowiło rekordowy 3% udział w całym rynku samochodów. Całkowita liczba samochodów elektrycznych na świecie wyniesie 10 milionów, czyli około 1% światowej liczby samochodów.

Przemysł motoryzacyjny jest kluczowym elementem w wielu największych gospodarkach świata. Sektor zatrudnia miliony ludzi w całym łańcuchu dostaw. Wyzwaniem dla rządów jest teraz wypracowanie odpowiedniej reakcji politycznej, która pozwoli powrócić pracownikom do pracy i ograniczyć skutki kryzysu wywołanego pandemią.

Opracowano na podstawie: iea.org, moto.rp.pl

Zobacz również