USA jest jedną z światowych gospodarek, która najmocniej odczuwa skutki zamrożenia gospodarki. W II kwartale 2020 PKB U.S.A zmniejszyło się o 32,9%, w porównaniu z I kwartałem. Było to największe załamanie gospodarki Stanów Zjednoczonych od czasu Wielkiego Kryzysu w latach 30. Jak wygląda kondycja amerykańskiego sektora PV na budynkach mieszkalnych w obliczu tak silnych zawirowań występujących w gospodarce?

Rozwój czystej energii z OZE odporny na COVID-19

Nowy raport BNEF wskazuje na minimalny wpływ COVID-19 na wzrost mocy PV. Zgodnie z publikacją, łączna moc źródeł PV powstałych na budynkach mieszkalnych w USA w 2020 r. zwiększy się o 3 GW, przy czym zeszłoroczny wzrost wyniósł 2,8 GW. Obie te wartości są porównywalne do skumulowanej mocy zainstalowanej fotowoltaiki w Polskim Systemie Elektroenergetycznym. Mimo pandemii rok 2020 jest najlepszym rokiem dla PV w Stanach Zjednoczonych od 2016 r. Ponadto raport przewiduje, że w roku 2021 wzrost ten będzie jeszcze większy i według prognoz wyniesie 3,6 GW.

Przeniesienie sprzedaży do internetu skutecznym zabiegiem?

Podobnie jak w przypadku innych sektorów gospodarki popyt na instalacje fotowoltaiczne w budynkach mieszkalnych spadł w drugim kwartale 2020, kiedy został wprowadzony lockdown. BNEF zwraca jednak uwagę, że branża i konsumenci przystosowali się do nowej rzeczywistości, a zainteresowanie domową energią słoneczną szybko powróciło do poziomu sprzed pandemii. Powołując się na raport BNEF można stwierdzić, że energia odnawialna w znacznym stopniu uniknęła wpływu pandemii. Skutecznym zabiegiem w okresie lockdownu okazało się przejście na sprzedaż cyfrową, która umożliwiła dotarcie do nowych klientów i poprawę wydajności sprzedaży.
BloombergNEF szacuje, że wzrost mocy domowych systemów fotowoltaicznych wyniesie 5% rok do roku w 2020 r., a 2021 r. będzie to już 22%.

Rekordowa prognoza wzrostu na 2021 wśród instalacji przemysłowych

Wzrost mocy fotowoltaicznych instalacji przemysłowych ma wynieść w 2020 r. 10 GW. Jest to około 2,7 GW więcej niż w roku 2019. Raport BNEF przewiduje, że boom solarny trwający w Teksasie przełoży się na rekord przyłączonych instalacji w 2021 r. Na drodze do kolejnych rekordów w 2021 r. może stanąć nie tylko pandemia COVID-19, ale także warunki pogodowe. Obszary, na których przewidywany jest największy wzrost są podatne na klęski żywiołowe, takie jak huragany i powodzie.

Mimo, że tendencja wzrostowa w sektorze fotowoltaiki w U.S.A. utrzymała się pomimo pandemii COVID-19 to sektor dotknięty niepewnością związaną z rentownością, dostępnym kapitałem i pracą zdalną odnotowuje 16% spadek w zwiększaniu mocy produkcyjnych. Według raportu projekty dotyczące energii solarnej nie zostały anulowane, tylko opóźnione, a zwiększenie mocy produkcyjnych ma wzrosnąć w 2022 r.

Sektor PV a listopadowe wybory w U.S.A.

Raport BNEF odnosi się również do listopadowych wyborów oraz trwającej kampanii wyborczej. Raport wskazuje Demokratów, jako bardziej przychylnych rozwojowi sektora fotowoltaicznego, jaki i całej branży energii odnawialnej. Jednocześnie z raportu BNEF możemy dowiedzieć się, że wygrana Republikanów “nie byłaby katastrofą”, m.in. dlatego, że wśród architektów ostatnich pozytywnych zmian w prawie dotyczących ulg podatkowych na energię słoneczną i wiatrową byli przedstawiciele Partii Republikańskiej.

Źródła: pv-tech.org, pv-magazine.com, strefainwestorow.pl

Redakcja GLOBEnergia