Ulga termomodernizacyjna – kilka faktów

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona w Polsce w styczniu 2019 r., jako ulga podatkowa dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji w swoich domach. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą, która może objąć podatnika, wynosi 53 tys. zł. Dzięki uldze, znaczna część wydatków na termomodernizację, może zostać odliczona od podatku.

Ulga termomodernizacyjna polega na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. To oznacza, że z ulgi można skorzystać ocieplając dom, wymieniając nieefektywne źródło ciepła, czy też inwestując w mikroinstalację fotowoltaiczną.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Polacy mieli możliwość po raz pierwszy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2020 roku, przy rozliczeniu za 2019 rok.

Jak obliczyć wysokość ulgi termomodernizacyjnej? Przykład

Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest dla inwestorów sposobem na obniżenie kosztów inwestycyjnych. W ramach ulgi, podatnik ma możliwość dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów inwestycyjnych. W związku z tym kwota, która zostanie podatnikowi zwrócona na konto zależy od jego dochodów. Wysokość zwracanej kwoty zależy również od tego, czy podatnik skorzystał z dotacji. Wynika to z faktu, że ulga termomodernizacyjna nie pozwala na odliczenie od dochodu lub przychodu tych nakładów, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Trzeba je zatem odjąć od kosztów inwestycji. Ile w takim razie zostanie zwrócone podatnikowi w zależności od tego czy skorzystał z dotacji w programie Czyste Powietrze, czy też nie?

Przyjrzyjmy się przykładowi.

Do obliczeń przyjęliśmy następujące założenia:

  • inwestor zarabia średnią krajową 2019 r., czyli 4918,17 zł brutto
  • inwestor podlega podatkowi progresywnemu,
  • inwestor zapłacił już za inwestycję 100% kosztów
  • inwestor jest właścicielem domu jednorodzinnego
  • ulga termomodernizacyjna jest jedyną ulgą z jakiej korzysta
  • montaż rekuperacji jest jedynym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym realizowanym przez inwestora

Założenia dotyczące instalacji

Do budynku został dobrany rekuperator o wydajności 350-400 m3/h zlokalizowany na poddaszu. Jego koszt, wraz z montażem i niezbędnymi materiałami instalacyjnymi wynosi 23 220 zł brutto (wycena od firmy wykonawczej).

W zależności od dochodu, może przysługiwać różny poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Inwestor, którego roczny dochód nie przekracza 100 000 zł rocznie, może skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania. Jeżeli dochód miesięczny przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza 1400 zł netto, inwestor może skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania.

Na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła w podstawowym poziomie dofinansowania może przysługiwać do 5000 zł, a w podwyższonym poziomie dofinansowania 10 000 zł.

Ile wyniosą koszty inwestycji jeżeli podatnik korzysta zarówno z programu Czyste Powietrze jak i ulgi termomodernizacyjnej? Przedstawiamy przykład.

  Kwoty rocznie
WARIANT BEZ
DOTACJI
Kwoty rocznie
WARIANT
Z DOTACJĄ
CZYSTE
POWIETRZE
– podstawowy
poziom
dofinansowania
Kwoty rocznie
WARIANT
Z DOTACJĄ CZYSTE
POWIETRZE
– podwyższony
poziom
dofinansowania
Zarobki brutto [PLN] 59018,04 59018,04 59018,04
Koszty uzyskania
przychodu [PLN]
3 000 zł -250 zł
miesięcznie
3 000 zł – 250 zł
miesięcznie
3 000 zł – 250 zł
miesięcznie
ZUS [PLN]
8 091,36 zł – 674,28 zł
miesięcznie
8091,36 – 674,28 zł
miesięcznie
8091,36 – 674,28 zł
miesięcznie
Podstawa do
opodatkowania [PLN]
47 926,68 47 926,68 47 926,68
Podatek (17%)
do zapłaty
bez odliczania [PLN]
7 622,42 7 622,42 7 622,42
Wartość inwestycji [PLN] 23 220 23 220 23 220
Dotacja Czyste
Powietrze [PLN]
0 5000 10000
Wartość inwestycji
po uwzględnieniu dotacji
[PLN]
23 220 18 220 13 220
Podstawa po uldze
[PLN]
24 706,68 29 706,68 34 706,68
Podatek po uldze
(17%) [PLN]
3 675,02 4 525,02 5 375,02
Podatek do zwrotu
[PLN]
3 947,40 3 097,40 2 247,40
Wartość inwestycji po
odliczeniu w ramach ulgi
termomodernizacyjnej
[PLN]
19272,60 15122,60 10972,60

Podsuwanie

Dzięki uldze termomodernizacyjnej możliwe jest obniżenie kosztów inwestycyjnych. Inwestor, który zarabia średnią krajową z 2019 roku i zdecyduje się na montaż podanej w przykładzie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, łącząc ulgę termomodernizacyjną oraz dotację w programie Czyste Powietrze, zamiast 23 220 zł, finalny koszt jego inwestycji zamknie się w kwocie 15 122,60 zł. Jeżeli dodatkowo posiada dużą rodzinę, a dochód przypadający na jednego jej członka nie przekracza 1400 zł miesięcznie, zamiast 23 220 zł finalny koszt inwestycji wyniesie 10 972 zł. Jeżeli skorzysta jedynie z ulgi termomodernizacyjnej to zamiast 23 220 zł inwestycja zamknie się w kwocie 19 272,60 zł.

Redakcja GLOBEnergia