Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest synonimem nowoczesnego, energooszczędnego, zdrowego i komfortowego sposobu realizacji procesu wymiany powietrza. Problemy z wentylacją (najczęściej grawitacyjną) przyczyniają się między innymi do: zawilgacania murów (pojawiania się grzybów), wzrostu ilości zanieczyszczeń stałych, zmniejszenie ilości tlenu, a wzrostu stężenia CO2 (przekroczenia nawet kilkukrotnie ponad dopuszczalne), zwiększenie emisji stężenia gazów z materiałów wykorzystanych podczas budowy. Ma to bezpośredni wpływ na odczucie braku komfortu. Z powyższych powodów i większej świadomości zagrożeń z nimi związanych stosuje się coraz częściej wentylację mechaniczną z rekuperacją. System wentylacji mechanicznej zbudowany jest z wielu elementów, takich jak np.: czerpnia i wyrzutnia, kanały i przewody wentylacyjne, kształtki, elementy nawiewne i wywiewne, oraz jednostki centralnej (rekuperatora). Na proces wentylacji decydujący wpływ ma urządzenie będące sercem układu – rekuperator i jemu zostanie poświęcony niniejszy artykuł.

 

Kompaktowa centrala wentylacyjna – rekuperator Rekuperacja, czyli odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku, jest podstawą efektywnej energetycznie wentylacji. Powietrze zużyte ma temperaturę (zdecydowanie) wyższą niż świeże (w okresie grzewczym). W standardowej wentylacji powietrze to usuwane jest na zewnątrz, marnotrawiąc zawartą w niej energię. W rekuperatorach ciepło przekazywane jest powietrzu nawiewanemu do pomieszczenia z wysoką sprawnością, znacząco ograniczając nakłady energetyczne na podgrzanie powietrza nawiewanego. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem może być realizowana poprzez urządzenia w małej i średniej skali zwane rekuperatorami, w średniej i dużej zaś przez centrale wentylacyjne. Mają one za zadanie przygotować powietrze nawiewane do pomieszczeń (temperatura, czystość), odzyskać ciepło z powietrza usuwanego, zapewnić spręż umożliwiający pokonanie oporów przepływu na instalacji oraz dostarczenie powietrza z odpowiednią prędkością w elementach dystrybucyjnych-nawiewnikach. W rekuperatorach wykorzystuje się standardowo bezpośredni (za pomocą przegrody) sposób przekazywania ciepła, najczęściej za pomocą wymiennika płytowego zwanego niekiedy rekuperatorem. Rekuperatory są to małe, kompaktowe urządzenia, zamknięte w metalowej (tworzywowej) obudowie. Podłączone są pod cztery kanały wentylacyjne (powietrze świeże, nawiewane, wywiewane, zużyte), układ odprowadzania skroplin oraz instalację elektryczną. Montowane są najczęściej w pozycji stojącej, niekiedy z możliwością zawieszenia.

 

Budowa rekuperatora

 

Elementy nowoczesnego rekuperatora Raptor

W obudowie umieszczone są wszystkie elementy urządzenia. Centralnym elementem jest wymiennik ciepła, w którym „kontaktują się” dwa strumienie powietrza (strumień powietrza zewnętrznego – świeżego oraz strumień powietrza wewnętrznego – zużytego). Te dwa strumienie powietrza transportowane są przez dwa wentylatory. Przed wymiennikiem umieszczane są filtry. Dobry rekuperator wyposażony jest w obejście by-pass. Ważnym elementem rekuperatora, w naszych szerokościach geograficznych, jest układ antyzamrożeniowy oraz układ odprowadzania skroplin (powstających podczas wychładzania zużytego powietrza). Całość urządzenia, pod względem logicznym, spina automatyka….

 

dr inż. Krystian Kurowski
ASPOL-FV Sp. z o.o.

Czytaj całość w GlobEnergia 6/2011

okładka globenergia 6-2011Imagqe9