Relacja – 01-15.05.2011 Europejskie Słoneczne Dni

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W związku z wprowadzonym przez rząd Krajowym Planem Działania na rzecz energii ze źródeł odnawialnych, istnieje ciągła potrzeba promocji energetyki słonecznej.

 
Ze względu na swoją rozproszoną naturę i lokalny charakter (korzystanie z energii Słońca odbywa się najbliżej odbiorcy końcowego) taka promocja wymaga rozproszonych działań informacyjnych, edukacyjnych i marketingowych i nie powinna być realizowana tylko ze szczebla centralnego.

Służyły temu Europejskie Słoneczne Dni (ESD) (www.slonecznedni.pl), objęte honorowym patronatem Ministra Środowiska.

Kampania realizowana jest w całej Europie, w tym samym czasie. Krajowym koordynatorem kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej, natomiast europejskim – European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli.

W ramach kampanii, w dniach 1-15 maja 2011 r., odbyły się w całej Polsce wydarzenia na rzecz energii słonecznej np. spotkania z właścicielami instalacji solarnych, „otwarte dni” w przedsiębiorstwach produkujących kolektory słoneczne, targi o tematyce słonecznej, spotkania z mieszkańcami miast, gmin i powiatów, spotkania edukacyjne w szkołach i konferencje.

Wszystkie kilkadziesiąt wydarzeń zostało pokazanych na interaktywnej mapie wydarzeń dostępnej na stronie internetowej: www.slonecznedni.pl/mapa-wydarzen.

Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z całej Polski najwięcej pochodziło z województw zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego.

Mimo, że najbardziej aktywnie włączyły się w kampanię szkoły, organizując liczne konkursy i pokazy dla uczniów, dorośli również popołudniami spotkali się tam z instalatorami kolektorów słonecznych.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)