Relacja – 17.04.2012 Gdańsk: Finansowanie inwestycji w OZE w oparciu o środki krajowe i brukselskie. Jak skutecznie rozliczać?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

seminarium

17 kwietnia 2012 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się seminarium zorganizowane przez PNO Consultants, jedną z największych europejskich firm doradztwa dotacyjnego, specjalizującej się w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, krajowych i regionalnych pt. „Finansowanie inwestycji w OZE z wykorzystaniem środków krajowych i brukselskich. - Jak skutecznie rozliczać?”

Uczestnikami seminarium byli właścicieli firm, dyrektorzy, menedżerowie reprezentanci uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

Celem seminarium było przybliżenie i popularyzacja wśród polskich przedsiębiorców oraz instytucji naukowych tematyki dotacji z różnych źródeł unijnych. Eksperci PNO Consultants zachęcali uczestników, aby odważnie korzystali z tych możliwości stwarzając szansę rozwoju i uzyskania większej efektywności finansowej.

Lesław Janowicz, Menedżer ds. Środowiskowych i OZE, PNO Consultants, zaprezentował programy dotacyjne i pożyczkowe wsparcia inwestycji w ochronę̨ środowiska, w szczególności w gospodarkę̨ odpadami. Omówił również metody wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii w ramach jeszcze dostępnych programów pomocowych oraz nowych, zapowiadanych na kolejne lata w inwestycje dotyczące efektywnego wykorzystania energii, termomodernizacje i inteligentne sieci energetyczne. Podczas seminarium Lesław Janowicz omówił także temat możliwości jakie stwarza nowa edycja Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG. Polska otrzymała do rozdysponowania 578 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie m.in.  rozwoju i stosowania technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS) oraz ochronę środowiska w tym na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Na ochronę środowiska przeznaczono 110 mln euro, z czego 75 mln euro na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo część środków otrzymają też działania na rzecz różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także przedsięwzięcia służące wzmocnieniu monitoringu środowiska i działań kontrolnych. Fundusze UE oraz Norweski Mechanizm Finansowy są doskonałym instrumentem do pozyskania dodatkowych środków finansowych dostępnych do tej pory dla bardziej rozwiniętych gospodarek.

Marek Dalka, Menedżer, PNO Consultants, przedstawił temat związany z pozyskaniem dotacji na inwestycje pro-ekologiczne oraz na prace badawczo-rozwojowe. Na przykładzie projektów poza ramowych LIFE+, ECO INNOWACJE omówił jak przygotować́ skuteczny wniosek. Istotne było  także zwrócenie uwagi na projekty poza ramowe, jako uzupełnienie dla funduszy strukturalnych. W dobie wyczerpujących się zasobów funduszy strukturalnych oraz nakierowania dotacji regionalnych na małe projekty, dotacje brukselskie są atrakcyjną formą wsparcia ambitnych przedsięwzięć zarówno biznesowych jak i naukowych.

Jolanta Kałuska, Menedżer Compliance, PNO Consultants, przedstawiła uczestnikom  w jaki sposób uniknąć ryzyka w realizacji projektu unijnego, jak poprawnie przeprowadzić projekt zgodnie z wymaganiami i rozliczyć przyznaną dotację, aby uniknąć odebrania dofinansowania.

http://pnocee.com/pl/pl/articles/369 

Osoba kontaktowa:
PNO Consultants
Marek Dalka
tel. 22 611 73 20
tel. kom. 667 637 072
e-mail: marek.dalka@pnocee.com

Media Connect
Michał Korpusik
tel. 22 331 81 21
tel. kom. 601 210 257
e-mail: m.korpusik@mediaconnect.pl

gdanski pnt
pno

17 kwietnia 2012 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się seminarium zorganizowane przez PNO Consultants, jedną z największych europejskich firm doradztwa dotacyjnego, specjalizującej się w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, krajowych i regionalnych pt. „Finansowanie inwestycji w OZE z wykorzystaniem środków krajowych i brukselskich. - Jak skutecznie rozliczać?”

Uczestnikami seminarium byli właścicieli firm, dyrektorzy, menedżerowie reprezentanci uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

Celem seminarium było przybliżenie i popularyzacja wśród polskich przedsiębiorców oraz instytucji naukowych tematyki dotacji z różnych źródeł unijnych. Eksperci PNO Consultants zachęcali uczestników, aby odważnie korzystali z tych możliwości stwarzając szansę rozwoju i uzyskania większej efektywności finansowej.

Lesław Janowicz, Menedżer ds. Środowiskowych i OZE, PNO Consultants, zaprezentował programy dotacyjne i pożyczkowe wsparcia inwestycji w ochronę̨ środowiska, w szczególności w gospodarkę̨ odpadami. Omówił również metody wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii w ramach jeszcze dostępnych programów pomocowych oraz nowych, zapowiadanych na kolejne lata w inwestycje dotyczące efektywnego wykorzystania energii, termomodernizacje i inteligentne sieci energetyczne. Podczas seminarium Lesław Janowicz omówił także temat możliwości jakie stwarza nowa edycja Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG. Polska otrzymała do rozdysponowania 578 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie m.in.  rozwoju i stosowania technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS) oraz ochronę środowiska w tym na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Na ochronę środowiska przeznaczono 110 mln euro, z czego 75 mln euro na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo część środków otrzymają też działania na rzecz różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także przedsięwzięcia służące wzmocnieniu monitoringu środowiska i działań kontrolnych. Fundusze UE oraz Norweski Mechanizm Finansowy są doskonałym instrumentem do pozyskania dodatkowych środków finansowych dostępnych do tej pory dla bardziej rozwiniętych gospodarek.

Marek Dalka, Menedżer, PNO Consultants, przedstawił temat związany z pozyskaniem dotacji na inwestycje pro-ekologiczne oraz na prace badawczo-rozwojowe. Na przykładzie projektów poza ramowych LIFE+, ECO INNOWACJE omówił jak przygotować́ skuteczny wniosek. Istotne było  także zwrócenie uwagi na projekty poza ramowe, jako uzupełnienie dla funduszy strukturalnych. W dobie wyczerpujących się zasobów funduszy strukturalnych oraz nakierowania dotacji regionalnych na małe projekty, dotacje brukselskie są atrakcyjną formą wsparcia ambitnych przedsięwzięć zarówno biznesowych jak i naukowych.

 

 

Jolanta Kałuska, Menedżer Compliance, PNO Consultants, przedstawiła uczestnikom  w jaki sposób uniknąć ryzyka w realizacji projektu unijnego, jak poprawnie przeprowadzić projekt zgodnie z wymaganiami i rozliczyć przyznaną dotację, aby uniknąć odebrania dofinansowania.

http://pnocee.com/pl/pl/articles/369

 

Osoba kontaktowa:

PNO Consultants

Marek Dalka

tel. 22 611 73 20

tel. kom. 667 637 072

e-mail: marek.dalka@pnocee.com

 

Media Connect

Michał Korpusik

tel. 22 331 81 21

tel. kom. 601 210 257

e-mail: m.korpusik@mediaconnect.pl