Jaka przyszłość polskiego budownictwa?

 

W dniach 17-18.04.2012 odbyło się CEP® Poland 2012 Czysta Energia i Budynki Przyszłości szereg konferencji z towarzyszącą wystawa. 

 

Marka CEP® świętowała premierę na rynku polskim.
Na CEP® Poland składały się trzy konferencje, którym towarzyszyła niewielka wystawa o charakterze informacyjnym.

W Ceremonii Otwarcia oprócz przedstawicieli REECO Poland Sp. z o.o. wzięli udział Pan Bartosz Dubiński Prezes Zarządu  Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz Pan Maciej Kubanek Sekretarz Generalny Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”.

Pierwszego dnia odbyły się dwie konferencje. „Inteligentny budynek – innowacyjne spojrzenie w przyszłość” – to konferencja, która zgromadziła zwolenników idei budynku inteligentnego. Konferencje moderował Paweł Kwasnowski z firmy ZDANIA Sp. z o.o., która ściśle współpracuje z Laboratorium AutBudNet Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Pan Kwasnowski jako przedstawiciel Sponsora konferencji prezentował także problematykę wzrostu energooszczędności w budynkach po zintegrowaniu systemów automatyzacji budynku.

Budynek inteligentny – idea, stan obecny i perspektywy rozwoju
Doc. dr. inz. Krzysztof Duszczyk z Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej przedstawił ideę budynku inteligentnego i perspektywy jej rozwoju na przyszłość. Omówił on także europejski projekt wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych do ograniczenia zużycia energii w budynkach socjalnych – E3SoHo.

D,r inż. arch. Joanna Tymkiewicz z  Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej wyjątkowo ciekawie zaprezentowała temat „Inteligentne fasady – architektura inspirowana technologią”, pokazała jak technologia służy architekturze a architektura technologii.

Firma F&F Filipowski s.j. zaprezentowała swój własny system domu inteligentnego.
Konferencja „Termomodernizacja budynków zabytkowych – tradycja kontra nowoczesność. Rozwiązania pozwalające zachować wartość zabytkową budynku. Na wstępie Pan Jacek Rulewicz, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego SKZ przedstawił krótko tematykę i działania Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Doświadczenia European Heritage Legal Forum w kontekście prawnych aspektów efektywności energetycznej budynków w zastępstwie Bartosza Skaldawskiego, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa przedstawił Michał Aniszewski. Również on zaprezentował tematykę poprawy efektywności energetycznej zabytkowej architektury

Michał Krasucki, reprezentant Towarzystwa Opieki nad Zabytkami próbował udowodnić, ze  pieniądze na ratowanie mogą szkodzić zabytkom. Marcin Janicki z Politechniki Łódzkiej przedstawił, jak można wykorzystać techniki komputerowe do celów właściwego planowania termomodernizacji. Firma Korff Isolmatic zaprezentowała superwand DS. – system izolacji ścian od wewnątrz – efektywna termoizolacja bez ingerencji w fasadę budynku, skuteczne zapobieganie powstawania pleśni i grzybów
Jarosław Kraś, Sponsor konferecnji firma Xella Polska Sp. z o.o. omówiła mineralne płyty izolacyjne YTONG MULTIPOR – ocieplenie od wewnątrz.

Konferencja była skierowana głównie do specjalistów stąd też frekwencja nie dopisała, jednak ważna jest także jakość uczestników a nie tylko ilość.

Największą popularnością cieszyła się konferencja: „Energooszczędne budynki przyszłości”.
Tomasz Gałązka, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zaprezentował regulacje prawne dotyczące budownictwa energooszczędnego ,stan obecny i plany na przyszłość. Joanna Rucińska z NAPE przedstawiła zasady budownictwa energooszczędnego, w tym domów pasywnych, zero energetycznych i dodatnio energetycznych.

Systemy wsparcia budownictwa energooszczędnego zaprezentował ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojciech Stawiany.

Cezary Sankowski, osoba o ogromnym doświadczeniu w projektowaniu budynków energooszczędnych, podzielił się z uczestnikami konferencji swoim doświadczeniem nie tylko w kwestii projektowania budynków energooszczędnych ale także zaprezentował jak należy podnieść standard zwykłego budynku do budynku energooszczędnego.

Pan Maciej Kubanek, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR SIPUR przedstawił nowoczesne izolacje poliuretanowe PIR i PUR oraz właściwości poliuretanu. Temat izolowania metodami natrysku oraz wdmuchiwania w nowych obiektach oraz podczas ich renowacji omówił Pan  Maciej Wisiorowski, Izolacje Pluimers Sp. z o.o. Izolacyjne bloczki cokołowe Isomur Plus ich  właściwości i zastosowanie przedstawił reprezentant firmy STAHLTON Polska Sp. z o.o.

Pan Adam Piłot. Szymon Firląg, Instytut Budynków Pasywnych omówił techniki grzewcze i  aktualne tendencje w budownictwie energooszczędnym

Realne problemy wykonawstwa pomp ciepła w Polsce ze szczególnym wskazaniem na prawidłowe wykonanie instalacji dolnego źródła ciepła w budynkach energooszczędnych na przykładzie Energeo przekazał uczestnikom konferencji mgr. inż. Dariusz Wasążnik z firmy Aspol Sp. z o.o.

Łukasz Kulawik specjalista d/s Produktu i Rozwoju Rynku firmy Synthos przedstawił Synthos XPS – nowoczesny materiał izolacyjny i jego zastosowania w termoizolacji budynków pasywnych. Na koniec Cezary Sankowski  zajął się tematyką podnoszenia standardu budynku do standardu domu pasywnego. zero energetycznego i dodatniego przy użyciu odpowiednich komponentów.

CEP Poland było dla organizatora swoista próbą sił na polskim rynku, który nie należy do najłatwiejszych. Wręcz przeciwnie po raz kolejny została potwierdzona teza o pewnym marazmie nie tylko wśród polskich firm ale także wśród odbiorców i potencjalnych klientów. Wiele firm ze względu na swoje trudności nie wychodzi do potencjalnych klientów i nie bierze udziału w imprezach typu targi/wystawy, czy też konferencje a to jest błąd. Marketing bezpośredni to nadal najlepszy sposób dotarcia do klienta. I o tym nie wolno nam zapominać.

 

Kontakt:
www.cep-warsaw.com