Relacja – 20.10.2011 BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

III EDYCJA KONFERENCJA „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” 20 października 2011 r. Centrum Szkolenia Gazownictwa, Warszawa

Juz po raz trzeci Konferencja „BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” zgromadziła ponad 130 inwestorów, przedstawicieli samorządów lokalnych i decydentów zainteresowanych możliwością wykorzystania biogazu w ich działalności.
Cykl Konferencji BIOGAZ organizowany przez firmę Progress Group stanowi odpowiedź na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE obligującej do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 15% do 2020 r.
O randze przedsięwzięcia świadczy lista organizacji związanych z sektorem energetyki i energii, które objęły Patronatem Honorowym to wydarzenie. Konferencję wsparły: Prezydent M.St. Warszawy, Przewodniczący Sejmowej Komisji ds Energetyki, Agencja Rynku Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowa Izba Biopaliw, Krajowa Izba Gospodarcza, a także Małopolska Agencja Energii i Środowiska, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Polska Izba Gospodarcza EKOROZWÓJ, Polskie Stowarzyszenie Biogazu, Polskie Stowarzyszenie Biomasy POLBIOM, Związek Powiatów Polskich oraz Portal szanuj-energie.pl. Patronat Medialny tradycyjnie sprawowały czołowe media związane z energią odnawialną i gospodarką.

Konferencję otworzyła prelekcja Pani Katarzyny Sobótki - Demianowskiej, Eksperta z Mazowieckiej Agencji Energetycznej dotycząca kierunków rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce.

Zagadnienia prawne związane z budową biogazowni zostały omówione przez Radców Prawnych z Kancelarii Stopczyk & Mikulski – Panią Dominikę Rowińską oraz Pana Roberta Mikulskiego.

O świadectwach pochodzenia energii w kontekście biogazu mówiła Pani Agnieszka Kulińska, Radca Prawny w Zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych w Kancelarii Prawniczej Salans.

Kolejnym tematem Konferencji były zewnętrzne źródła finansowania inwestycji biogazowych przybliżone słuchaczom przez Pana Wojciecha Nawrockiego, Członka Zarządu, Doradcy ds. finansowania inwestycji, Eksperta ds. inwestycji środowiskowych w firmie METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.Pan Lesław Janowicz, Ekspert ds. Odnawialnych Źródeł Energii w firmie PNO Consultants Sp. z o.o. przedstawił kolejne kroki w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie budowy biogazowni.

O wykorzystaniu biogazu w systemach kogeneracyjnych mówił Pan Jacek Gołąb, Akredytowany weryfikator jednostek Kogeneracji w firmie TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Przegląd surowców oraz potencjał biomasy w produkcji biogazu przedstawił Pan Marek Biedrzycki, Kierownik Projektu, Dział Badań i Rozwoju w Grupie Bio Alians Sp. z o.o.

Wybrane aspekty ryzyk projektów biogazowych opisał Pan Maciej Gołębiewski, Prezes Zarządu Grupy Bio Alians Sp. z o.o.

Konferencję zamknął temat dotyczący dostępnych na rynku rozwiązań ubezpieczeniowych przybliżony przez Pana Sławomira Brzezińskiego, Dyrektora Sprzedaży i Pana Marcina Biskupa reprezentujących firmę Altener Sp. z o.o.

Poza prelekcjami praktyków i specjalistów uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z ofertą firm:
- METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
- HORUS-ENERGIA Spółka z o.o.
- SUMO s.r.o.
oraz
- NetTAX Sp. z o.o.

Pozytywne sygnały ze strony uczestników i sponsorów Konferencji po raz kolejny pokazały potrzebę organizacji tego typu spotkań stanowiących platformę kontaktu producentów, prawników i ubezpieczycieli związanych z sektorem biogazu z inwestorami.

Już dzisiaj firma Progress Group zapowiada czwartą edycję konferencji BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię na wiosnę 2012 roku.

Dodatkowe informacje na temat konferencji:
tel.: (22) 750 25 93
biuro@progressgroup.pl
www.progressgroup.pl