Relacja – 22.03.2012, Warszawa: IV edycja – Konferencja BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

bigaz IV

IV EDYCJA KONFERENCJA „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”

22 marca 2012 r. Centrum Szkolenia Gazownictwa, Warszawa

Już po raz czwarty odbyła się Konferencja „BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”. Ta edycja zgromadziła ponad 160 uczestników – inwestorów, przedsiębiorstwa prywatne oraz zakłady komunalne i samorządy lokalne, które chcą włączyć biogaz do bilansu energetycznego ich działalności.

Cykl Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” organizowany przez firmę Progress Group stanowi odpowiedź na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE obligującej do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 15% do 2020 r.

Rozwijana w kolejnych edycjach Konferencji tematyka związana z biogazem cieszy się rosnącym zainteresowaniem zarówno uczestników - stale rosnąca liczba przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dużych, liczących się na rynku przedsiębiorstw, jak i mediów oraz prestiżowych organizacji branżowych i ministerstw - tę edycję Konferencji Patronatem Honorowym objęło m. in. Ministerstwo Gospodarki.

Uczestnicy kolejnych edycji Konferencji poszerzają swoją wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania biogazu w ich działalności o kolejne tematy związane z tym zagadnieniem. Wykładowcy - praktycy przybliżają zainteresowanym tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie.

O randze przedsięwzięcia świadczy lista organizacji związanych z sektorem energetyki i energii, które objęły Patronatem Honorowym to wydarzenie. Konferencję wsparły: Ministerstwo Gospodarki, Prezydent M. St. Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Urząd Regulacji Energetyki, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rynku Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowa Izba Biopaliw, a także Małopolska Agencja Energii i Środowiska, Polskie Stowarzyszenie Biomasy POLBIOM oraz Związek Powiatów Polskich.

Patronat Medialny tradycyjnie sprawowały czołowe media związane z energią odnawialną i gospodarką.

biogaz IV

Konferencję otworzyła prelekcja Pana Macieja Kapalskiego, Głównego Specjalisty, Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki dotycząca projektu ustawy
o energii odnawialnej w kontekście funkcjonowanie biogazowni rolniczych.

Zagadnienia związane z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego w biogazownie przybliżył uczestnikom Konferencji Pan Adam R. Karasch, Prezes Zarządu firmy Volta Europe.

Kwestie związane z przyłączeniem biogazowni do sieci elektroenergetycznej zostały omówione przez Pana Piotra Danielskiego, Wiceprezesa Zarządu firmy DB Energy
Sp. z o.o.

O zewnętrznych źródłach finansowania i dotacjach inwestycji biogazowych mówił Pan Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu, Doradca ds. finansowania inwestycji, Ekspert ds. inwestycji środowiskowych firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o..

Pan Grzegorz Gaudyn reprezentujący firmę KWE - Technika Energetyczna Sp. z o.o. przedstawił kwestie związane z kontenerowymi agregatami kogeneracyjnymi.

O biogazie z odpadów jako paliwo w transporcie w kontekście projektu Biomaster mówił dr inż. Radosław Pomykała, Koordynator Projektu Biomaster w Polsce z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Kolejnym zagadnieniem był Projekt GreenGasGrids przedstawiony przez Panią Marię Dobrowolską, Specjalistę ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA.

O surowcach do produkcji biogazu i wykorzystania agrobiomasy mówiła dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Specjalista ds. Technologii w firmie Polska Energetyka Odnawialna SA.

Konferencję zamknął temat dotyczący charakterystyki technologii Biogaz Zeneris na podstawie referencyjnej biogazowni w Skrzatuszu przybliżony przez Panią Magdalenę Papajewską, Project Development Manager firmy BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o.

Poza prelekcjami praktyków i specjalistów uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z ofertą firm:

• METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
• KWE - Technika Energetyczna  Sp. z o.o.
• SUMO s.r.o.
• TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
oraz
• Nanosens Urządzenia Pomiarowe

Pozytywne sygnały ze strony uczestników i sponsorów Konferencji po raz kolejny pokazały potrzebę organizacji tego typu spotkań stanowiących platformę kontaktu producentów
i dystrybutorów związanych z sektorem biogazu z inwestorami.

Już dzisiaj firma Progress Group zapowiada piątą edycję konferencji „BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” na jesieni 2012 roku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

biuro@progressgroup.pl
www.progressgroup.pl

Progress Group
logotypy