Relacja – 8.12.2011 Energetyczne śniadanie z w4e

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ENERGETYCZNE ŚNIADANIE Z W4E - RELACJA


8 grudnia br. w Technoparku Łódź odbyło się drugie spotkanie z cyklu Energetycznych Śniadań z w4e pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego. Organizatorem Energetycznych Śniadań jest firma w4e Centrum Energii Wiatrowej. GLOBEnergia objęła patronat medialny nad wydarzeniem.

Spotkanie poprowadzone przez przedstawicieli firmy w4e Centrum Energii Wiatrowej przebiegało według wcześniej ustalonego programu. W pierwszej części przedstawiono nowe wytyczne ocen oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko. Omówione zostały najnowsze wymagania środowiskowe opracowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) stawiane tym, którzy planują proces inwestycyjny.
W drugiej części spotkania Uczestnicy dowiedzieli się jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze odpowiedniego modelu turbiny do projektu. Prowadzący opowiedzieli o możliwych wariatach tego wyboru, doradzając jednocześnie na co należy zwracać szczególną uwagę przy planowaniu i projektowaniu elektrowni wiatrowej.
Spotkaniu towarzyszyły liczne dyskusje i pytania Uczestników do Prowadzących.

Ideą Energetycznych Śniadań jest szerzenie w społeczeństwie wiedzy i świadomości dotyczącej odnawialnego źródła energii jakim jest energetyka wiatrowa.
Celem drugiej części Energetycznego Śniadania z w4e było wskazanie istotności i nadrzędnej roli ochrony środowiska w energetyce wiatrowej.

Firma w4e Centrum Energii Wiatrowej serdecznie dziękuje Uczestnikom za przybycie zapraszając jednocześnie wszystkich zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii na kolejne spotkanie z cyklu Energetycznych Śniadań z w4e.

sniadania w4e
sniadania w4e 1

Więcej informacji: www.w4e.pl/szkolenia/energetyczne_sniadania