Relacja: Targi Poleko zakończone. Kolejna edycja w nowym terminie!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

MG 7515

Targi Poleko zakończone. Kolejna edycja w nowym terminie!
Bogactwo konferencji branżowych, seminariów, warsztatów, szkoleń i wymiany doświadczeń, a wokół tego wystawa nowinek technicznych oraz technologicznych – tak podsumować można targi POLEKO. Szum maszyn oraz branżowych rozmów już ucichł – zakończyła się 24. edycja, na której 550 wystawców z 21 krajów zaprezentowało najnowsze produkty, technologie oraz usługi z zakresu ochrony środowiska. Tegoroczna ekspozycja i program wydarzeń przyciągnęły do Poznania 21 630 specjalistów oraz 170 dziennikarzy z mediów branżowych i ogólnopolskich.

Fot. GLOBEnergia

Ekologicznie na targach
Z badań wykonanych przez TNS Polska na zlecenie Banku Ochrony Środowiska wynika, że świadomość ekologiczna Polaków rośnie. Największe postępy robimy w segregacji śmieci, coraz chętniej kupujemy też energooszczędne żarówki i biodegradowalne torby na zakupy. Wciąż jednak poszukujemy nowych rozwiązań, dzięki którym oczyszczanie wody, segregacja odpadów czy też pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest efektywniejsze. Kilkadziesiąt nowych rozwiązań z tego zakresu można było znaleźć na targach POLEKO w Poznaniu.

- Targi Poleko to doskonała okazja dla przedsiębiorców do zdobycia wiedzy na temat rozwoju działalności gospodarczej z jak najmniejszym uszczerbkiem dla środowiska – mówiła podczas otwarcia targów POLEKO Minister Aneta Wilmańska.

Przez cztery dni poznańskie hale wyglądały jak ekologiczno-technologiczne centrum: kilkutonowe maszyny do recyklingu, śmieciarki i pompy, bele sprasowanych butelek i kartonów, farmy fotowoltaiczne, jeżdżące auta elektryczne i skutery.
Targi były także branżową platformą informacyjną – uczestnicy POLEKO przyjechali do Poznania w poszukiwaniu wiedzy o bieżących trendach z zakresu recyklingu, produkcji energii odnawialnej, odprowadzania ścieków, gospodarki wodnej, aparatury kontrolno-pomiarowej, czy zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. W sumie przez ekspozycję przewinęło się prawie 22 tysiące osób z Polski i zagranicy.

pp62
Fot. MTP

Nowości i nowinki
Na tegorocznej wystawie królowały eko-technologiczne nowości. Najwięcej nowych produktów prezentowanych było w zakresie gospodarki odpadami, poczynając od nowych modeli śmieciarek i rozdrabniaczy, przez prasy i separatory optyczne, na nowych rodzajach pojemników na odpady kończąc. Nie zabrakło także nowinek z zakresu narzędzi informatycznych dedykowanych podmiotom zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców.

Z naklejką nowość na ekspozycji można było znaleźć także nowe typy przenośnego chromatografu i analizatora gazów syntetycznych, kosiarek, sprężarek, koparek, palników na pellet, czy rozdrabniaczy gałęzi.

Na targach zaprezentowano również ekologiczne wynalazki do codziennego użytku, jak zgniatarka do butelek, dzięki której plastiki zajmują 80 proc. mniej miejsca, czy też prostą w obsłudze przydomową oczyszczalnię ścieków, gdzie jedynym obowiązkiem jest wyniesienie osadów na kompostownik bez konieczności opróżniania szamba.

pp209
Fot. MTP.

W tym roku sporo było także propozycji dla osób, które myślą o budowie domu lub chciałyby istniejący zamienić w bardziej przyjazny środowisku. Stąd targowym hitem było Miasteczko Ekologiczne – miejsce prezentacji ekologicznych i oszczędnych rozwiązań. W środku pawilonu 4 zbudowano atrapę domku z dachem pokrytym panelami fotowoltaicznymi i kolektorami słonecznymi, obok pod wiatą garażową, która wytwarza prąd, zaparkowały elektryczny skuter i Renault Twizy. Idąc dalej można było znaleźć napędzany sprężonym gazem ziemnym Fiat Ducato Natural Power, Volkswagena Caddy BiFuel czy Mercedesa Sprintera.

- W Miasteczku chcieliśmy pokazać to, co się wiąże z zieloną energią. Wizualnie przedstawić, w jaki sposób nasze miasta mogą wyglądać za 5, 10, 15 lat. Przedsięwzięcie to mamy zamiar kontynuować i rozwijać na kolejnych targach Poleko -  zapowiada Michał Hempowicz, dyrektor targów ekologicznych w Poznaniu.

pp233
Fot. MTP

pp11
Fot. MTP

Nic dziwnego, że elektryczne pojazdy cieszyły się dużym zainteresowaniem – są dużo tańsze w użytkowaniu, bo koszt przejechania 100 km autem elektrycznym to niecałe 3 zł. Zasięg: nawet do 70 km. Te na gaz ziemny ładowane z przydomowego urządzenia także są ekonomiczne – auto można „zatankować” pod domem już za 2 zł za litr.
Na targach POLEKO poznańscy strażacy chwalili się nowym, przekazanym sprzętem m.in. do ratownictwa medycznego i chemicznego za bagatela prawie 6 mln zł. Zaprezentowano kilka sposobów ratowania ludzi uwięzionych na dużych wysokościach. Strażacy podczas targów otrzymali m.in.: pilarki do drewna, pilarki ratownicze, motopompy pływające, łodzie ratownicze, kamery termowizyjne, agregaty prądotwórcze, czy skokochrony czyli poduszki, na które mogą skakać ludzie zagrożeni pożarem.

Obok nowego sprzętu zaprezentowany został także zabytkowy - atrakcją strażackiego stoiska był potężny 20-letni amerykański samochód ratowniczy Ford L8000. Auto jest cięgle sprawne i służy strażakom w Gnieźnie.

Czas konferencji i seminariów
Poznańskie spotkanie branży ekologicznej to także wyjątkowa w swoim rodzaju ekologiczna wyspa edukacyjna.  Podczas POLEKO odbywają się liczne darmowe branżowe konferencje i seminaria. Na trwającym przez 3 dni Forum Czystej Energii - które od 12 lat towarzyszy targom POLEKO - eksperci i profesjonaliści z branży udzielali informacji i przedstawiali nowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, gazu z łupków, biomasy, pomp ciepła i energii wiatrowej. Pełna sala uczestników potwierdza, jak duże jest zapotrzebowanie wiedzy w tej tematyce.

Z uczestnictwa w Forum Recyklingu skorzystało kilkaset osób odwiedzających targi Poleko – tu można było dowiedzieć się jakie są koszty, nowe regulacje czy standardy jakości przy zbiórce, odzysku u recyklingu odpadów, co zrobić z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a także jakie są zagrożenia oraz kierunki rozwoju recyklingu złomu i pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Tradycyjnie na POLEKO odbywał się „Glob Pełen Energii”, gdzie poruszane były tematy związane z praktycznymi aspektami wykorzystania urządzeń grzewczych, wykorzystujących ciepło ziemi, energię słoneczną oraz biomasę. Całości dopełniały wykłady poświęcone fotowoltaice oraz niskoenergetycznemu budownictwu.

 MG 7641
Fot. GLOBEnergia

 MG 7535 - Kopia
Fot. GLOBEnergia

W tym roku po raz drugi można było wziąć udział w II Forum Dyskusyjnym Ekoodpowiedzialność Polskiego Biznesu, które odbyło się pod hasłem „Zielone Standardy w zarządzaniu i komunikacji – EMAS i wytyczne w zakresie CSR”.
Kto chciał pogłębić wiedzę w zakresie technik i technologii plazmowych, rekultywacji terenów, recyklingu, energii odnawialnej czy zrównoważonego wykorzystania biomasy, dołączał się do trwających w pawilonie 3 Polsko-Niemieckich Rozmów Kooperacyjnych.

W program włączyły się czynnie branżowe izby i stowarzyszenia. Pierwszego dnia targów Krajowa Izba Gospodarki Odpadami prezentowała samorządowy model gospodarki odpadami w świetle nowego systemu prawnego, a w kolejnych dniach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zorganizował konferencje poświęcone nowym wyzwaniom w ochronie środowiska oraz zagadnieniom związanym z ochroną przyrody, jako czynnik zrównoważonego rozwoju gmin.

Można było także wziąć udział w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki, gdzie zaprezentowano efekty wdrażanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Osoby zainteresowane systemem selektywnej zbiórki gumowego surowca w gminie zgodnie z nowymi uwarunkowaniami prawnymi przysłuchiwały się z uwagą konferencji organizowanej przez Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku.

W kolejnych dniach przewijały się także tematy związane z biopaliwami oraz peletami i brykietem drzewnym, finansowaniem przedsięwzięć proekologicznych, dobrymi praktykami w gospodarce odpadami na przykładzie doświadczeń norweskich, czy dyskusje o wadach i zaletach naliczania opłat wodno-odpadowych od mieszkańców.

pp141
Fot. MTP

Prestiżowe nagrody
POLEKO to nie tylko nowinki, ale i wyróżniające się, już stosowane rozwiązania. Złoty Medal MTP w tym roku przyznano za „Kompleksową usługę oczyszczania sieci wodociągowej za pomocą SeaQuest”, „Biogazowy agregat kogeneracyjny typu HE-EC-99/129-MG99-B”, „Stacjonarną prasę do odpadów typu Eco” oraz „Palnik na pellet ECO-PALNIK wersja ROTO”.
Podczas targów wręczono także wyróżnienia i nagrody firmom oraz instytucjom, które przekuły pomysły w biznes. Między innymi przyznano nagrody w Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu, którego uczestnicy zebrali selektywnie ponad 425 tys. ton odpadów! Laureaci zostali wyłonieni w kilku kategoriach: Szklana Statuetka (zbiórka stłuczki szklanej),
Srebrna Puszka (zbiórka puszek aluminiowych), Lider Zbiórki Tworzyw (zbiórka opakowań z tworzyw sztucznych), Zielony Kontakt (zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), Rekordowy Karton (zbiórka opakowań po płynnej żywności), Złota Bela Makulatury, Lider Sortowni oraz Zielona Bateria.
Uhonorowano także zwycięzców w konkursach Panteon Polskiej Ekologii i Panteon Administracji Polskiej. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, a także jednostek samorządowych, których działalność proekologiczna (zarówno pod względem realizacji inwestycji, jak i edukacyjnym) przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego w poszczególnych regionach.

Jedno miejsce – wiele wydarzeń
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej, gospodarowanie odpadami komunalnymi czy utrzymanie czystości w miastach oraz na drogach publicznych łączy się płynnie tematyką z największymi targami ekologicznymi w Europie Środkowowschodniej POLEKO.

Stąd wydarzenie towarzyszące – targi KOMTECHNIKA. Nowoczesny sprzęt do utrzymania i oczyszczania dróg, systemy informatyczne do rozliczania, kontroli i jakości usług odbioru odpadów czy maszyny przeznaczone do utrzymania poboczy dróg, ścieżek i innych terenów zieleni - to wszystko można było zobaczyć na tegorocznych targach poświęconych gospodarce komunalnej.

W targach KOMTECHNIKA wzięło udział prawie 90 wystawców, którzy na ponad 4 tysiącach metrów kwadratowych ekspozycji zaprezentowali przeszło 500 modeli maszyn.

Kolejną imprezą towarzyszącą targom POLEKO były Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2012. W ramach tej wystawy prezentowane były produkty i usługi z dziedzin dotyczących infrastruktury technicznej (w tym drogowej) i społecznej gmin, informatyki stosowanej w administracji i w instytucjach publicznych, a także doradztwa finansowego oraz informacji i promocji gospodarczej. Ekspozycję uzupełniał Salon Dworzec Lokalny i Regionalny Transport Publiczny.

Kolejne spotkanie specjalistów od ekologii i gospodarki komunalnej odbędzie się już za niecały rok. Po zmianie terminu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO i imprezy im towarzyszące będą miały miejsce w dniach 7-10 października 2013 r. w Poznaniu. Dla POLEKO będzie to już 25. jubileuszowa edycja targów.

Więcej na www.poleko.mtp.pl