Relacja – Wysokosprawna kogeneracja ORC – biznesowe szanse i możliwości realizacji

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ORC

logotypy

„Wysokosprawna kogeneracja ORC – biznesowe szanse i możliwości realizacji”

 

W dniu 21 czerwca w Zawierciu odbyła się konferencja szkoleniowa Polish Wood Cluster „Wysokoprawna kogeneracja ORC – biznesowe szanse i możliwości realizacji” poświęcona budowie obiektu energetycznego opalanego biomasą z układem kogeneracyjnym w technologii Organic Rankine Cycle w Żorach (projekt jest współfinasowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1.). Wydarzenie skierowane zostało zarówno do obecnych, jak i nowych uczestników klastra. Konferencja spotkała się także z dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli jednostek samorządowych.

 

Po przywitaniu uczestników spotkania przez Jacka Nowaka, Dyrektora Zarządzającego Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., uroczyście wręczono certyfikaty udziału w Polish Wood Cluster nowym i obecnym członkom, a następnie rozpoczął się pierwszy panel, podczas którego wystąpiło trzech prelegentów.

 

Rafał Biegański, przedstawiciel Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, wskazał na możliwości wsparcia klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej. Natomiast o roli Urzędu Marszałkowskiego i wsparciu udzielanym na rzecz przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym w woj. śląskim mówił Jerzy Ziora, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego. Scharakteryzował również województwo śląskie pod względem zakresu potencjału odnawialnych źródeł energii – biogazu ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, biogazu rolniczego, biomasy stałej (największy potencjał), energii wiatru, energii wody, energii geotermalnej oraz energii słonecznej. Ta ostatnia służy głównie podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej. W dziedzinie kolektorów słonecznych województwo śląskie jest krajowym potentatem – tutaj znajduje się najwięcej zakładów i najwięksi producenci. W ostatnim wystąpieniu pierwszego panelu Iwona Gaweł, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – koordynatora Polish Wood Cluster, przedstawiła realizacje i planowane działania Agencji, przede wszystkim skupiając się na możliwościach współpracy i ofercie Polish Wood Cluster. Obecnie klaster zrzesza blisko 70 uczestników i oferuje realizację inwestycji pod klucz (wykonanie projektów budowlanych, technologicznych, kompletacje i montaż urządzeń), doradztwo w zakresie przygotowania upraw biomasy, doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, doradztwo gospodarcze i finansowe dotyczące realizacji inwestycji oraz prace badawczo-rozwojowe w laboratorium klastra.

 

Założenia techniczne budowy kogeneracji zdominowały tematykę drugiego panelu. Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w swoim wystąpieniu przedstawił małe instalacje kogeneracyjne oparte o biomasę, która może być ważnym źródłem energii w przyszłości. Mimo, iż pod względem sprawności elektrycznej, najlepszym obiektem jest układ zgazowarka+silnik, to jednak najdojrzalszy technicznie jest układ ORC. Wojciech Mazur, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A. – generalnego wykonawcy projektu. Wśród zalet technicznych układu ORC wyróżnił wysoką sprawność procesu termodynamicznego i wysoką sprawność turbiny (do 90%). Łatwe uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia, jego wysoka żywotność i niezawodność, a także niskie koszty serwisu i utrzymania to natomiast ekonomiczne korzyści układu. Robert Hrycaniuk, Prezes Zarządu EC Prozach Sp. z o.o. wraz Kacprem Boroniem, technologiem, przedstawili założenia technologiczne inwestycji – założenia projektowanej instalacji (zasilanie energią cieplną pochodzącą z biomasy drzewnej), surowca, systemów dostaw paliwa, systemów wymiany ciepła, węzła ORC oraz podziału sterowania. Na zakończenie drugiego panelu Joachim Morawietz, przedstawiciel Loos Centrum Sp. z o.o., przybliżył uczestnikom spotkania rozwiązania Maxxtec i Adoratec w zakresie instalacji ORC do produkcji prądu z biomasy i przemysłowego ciepła odpadowego.

 

Trzeci panel rozpoczął się wystąpieniem Łukasza Adriana z Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Łódzkiej, w którym przedstawił założenia dotyczące instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w trigeneracji z produkcją energii elektrycznej z OZE dla osiedla budynków jednorodzinnych. W prezentacji zawarły się koncepcje budownictwa zrównoważonego, energooszczędnego domu i osiedla oraz informatycznego systemu zarządzania. O konstrukcji i zaletach domów pasywnych po zakończeniu konferencji wspomniał także w swojej prezentacji Edward Ledwon (OCdomus GmbH). Tomasz Sumera z Eco-Doradztwa zaprezentował praktyczne zastosowania technologii w dziedzinie OZE – biomasy podając za przykład m.in. gminę Wielowieś w woj. śląskim, gdzie lokalna biomasa daje możliwość pokrycia ok. 50% potrzeb grzewczych na terenie gminy. Analizy obecnego rynku biomasy w Polsce podjął się dr inż. Krzysztof Mudryk z Katedry Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Andrzej Zabiegliński przybliżył przedsiębiorcom korzyści z udziału w strefach przemysłowych i ekonomicznych, a zwłaszcza w KSSE. Ostatnim wystąpieniem w trzecim panelu, a zarazem podczas konferencji, była prezentacja Platformy e-learningowej dedykowanej członkom Polish Wood Cluster. Natalia Iwan z firmy Webmatic Sp. z o.o. odpowiedzialnej za wykonanie projektu, opowiedziała o zaletach szkoleń przez Internet – ich zwiększonej efektywności poprzez oszczędność czasu, finansów oraz wydajności. Na slajdach przedstawiono także sposoby użytkowania platformy, rodzaje dostępnych szkoleń. System już niedługo rozpocznie swoje działanie.

 

Po podsumowaniu konferencji Prezes Zarządu Iwona Gaweł oraz Dyrektor Zarządzający Jacek Nowak podziękowali uczestnikom za obecność i wysoką frekwencję, a przede wszystkim aktywny udział w spotkaniu jednocześnie zapraszając do udziału w kolejnych planowanych przedsięwzięciach.

 
Organizatorzy: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (koordynator Polish Wood Cluster) wraz z partnerami konferencji: Chemoservis-Dwory S.A., Loos Centrum Sp. z o.o., EC Prozach Sp. z o.o.

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz, Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha

 

Osoba do kontaktu p. Wioleta Kurzydem, adres e-mail: wioleta.kurzydem@polish-wood-cluster.pl lub numer telefonu: 600 024 705.

 

WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA ORC – BIZNESOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI REALIZACJI

21.06.2012 r.

Godziny

Temat

Prowadzący

10.00 - 10.45

Rejestracja uczestników i zakwaterowanie gości hotelowych

11.00 - 11.10

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników.

Jacek Nowak,

Dyrektor Zarządzający Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sp. z o.o.

11.10 – 11.25

Możliwości wsparcia klastrów w ramach RPO w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej.

Rafał Biegański,

Przedstawiciel Wydziału Rozwoju Regionalnego UM WSL

11.25 - 12.10

Rola Urzędu Marszałkowskiego i wsparcie udzielane na rzecz przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym w woj. śląskim.

Jerzy Ziora,

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM WSL

12.10 – 12.30

Praktyczne realizacje i planowane działania Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz możliwości współpracy i oferta Polish Wood Cluster.

Iwona Gaweł,

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

12.30 - 12.50

Przerwa kawowa

12.50 - 13.20

Dlaczego wysokosprawna kogeneracja ORC?

Andrzej Szlęk,

Politechnika Śląska

13.20 - 13.40

Zaawansowane technologicznie przedsięwzięcia – doświadczenie w realizacji. (Generalny wykonawca)

Prezes Zarządu Wojciech Mazur,

Z-ca Dyr. Prod. Grzegorz Grelak,

Chemoservis-Dwory S.A.

13.40 - 14.00

Założenia technologiczne realizowanej inwestycji.

Prezes Zarządu Robert Hrycaniuk,

Technolog Kacper Boroń,

Prozach Sp. z o.o.

14.00 - 14.30

Maxxtec i Adoratec – rozwiązania w zakresie ORC.

Joachim Morawietz,

Członek Zarządu LOOS Centrum

Sp. z o.o

14.30 - 15.10

Lunch

15.10 - 15.30

Instalacja grzewcza, wentylacyjna i klimatyzacyjna w trigeneracji z produkcją energii elektrycznej z OZE dla osiedla budynków jednorodzinnych.

Łukasz Adrian,

Politechnika Łódzka

15.30 - 15.50

Praktyczne zastosowanie technologii w dziedzinie OZE – biomasa.

Tomasz Sumera,

Akademia Górniczo-Hutnicza

w Krakowie

15.50 - 16.10

Analiza rynku biomasy.

Krzysztof Mudryk,

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

16.10 - 16.30

Strefy przemysłowe szansą na synergię.

Andrzej Zabiegliński,

Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

16.30 - 16.50

Prezentacja Platformy e-learningowej Polish Wood Cluster.

Natalia Iwan,

Webmatic Sp. z o.o.

16.50 - 17.00

Zakończenie konferencji

innowacyjna gospodarka

Fotorelacja:

1 - Dyrektor Zarzadzajacy Jacek Nowak - Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Fot. Dyrektor Zarządzający Jacek Nowak - Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 - Wreczenie certyfikatow
Fot. Wręczenie certyfikatów

3 - Rafal Bieganski
Fot. Rafal Biegański

4 - Jerzy Ziora
Fot. Jerzy Ziora

5 - Prezes Zarządu Iwona Gawel - Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
Fot. Prezes Zarządu Iwona Gaweł - Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

6 - Andrzej Szlek
Fot. Andrzej Szlek

7 - Wojciech Mazur
Fot. Wojciech Mazur

11 - Tomasz Sumera
Fot. Tomasz Sumera

13 - Andrzej Zabieglinski
Fot. Andrzej Zabiegliński

16 - Prezes Zarządu Iwona Gawel - Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
Fot. Prezes Zarządu Iwona Gawel - Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości