Konferencja zgromadziła około 250 osób zainteresowanych tematyką „głębokiej” termomodernizacji budynków zabytkowych. Wykłady poprowadzili eksperci z uczelni technicznych m.in. prof. dr hab. inż. Henryk Nowak (Politechnika Wrocławska), dr inż. Adam Ujma (Politechnika Częstochowska), dr hab. inż. Robert Wójcik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).

Można było zapoznać się również z zagadnieniami termomodernizacji przedstawionymi przez konserwatorów zabytków – Iwonę Solisz (Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków), Katarzynę Dziurę, Marka Kwaśnego, Krzysztofa Kurka (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu) oraz inwestorów – Piotra Napierałę (Castellum). Wykłady poprowadzili też Pan Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Pan Andrzej Wiszniewski Prezes Narodowej Agencji Poszanowanie Energii.

11 Dni Oszczędzania Energii - termomodernizacja budynków zabytkowych

Rozmowy podczas 11. Dni Oszczędzania Energii, źródło: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Przedstawiciele firm zaprezentowali nowoczesne metody osuszania ścian, termoizolacji od wewnątrz oraz na istniejące ocieplenie, a także energooszczędne sposoby wentylacji i klimatyzacji. Poruszone były również zagadnienia niskiej emisji, ważne dla zdrowia mieszkańców miast. Podczas przerw w wykładach można było uczestniczyć w pokazach: nakładaniu tynku dekoracyjnego, metod stosowania ocieplenia na ocieplenie oraz pomiarów kamerą termowizyjną.

Każdy dzień zwieńczony był konkursem, podczas którego można było wygrać cenne nagrody ufundowane przez wystawców.

Materiały pokonferencyjne dostępne są na stronie: www.doe.cieplej.pl.