12 kwietnia 2018 r. odbyło się XXVI Forum Energia w Gminie organizowane przez redakcję GLOBEnergia oraz Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Wydarzenie miało miejsce w budynku Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ulicy ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43  w Lublinie.

Budynek Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmował tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

Całe wydarzenie podzielono na dwa panele tematyczne. Pierwszy z nich poruszał tematykę efektywności energetycznej. Konferencję rozpoczął Bartłomiej Świderek – przedstawiciel GLOBEnergia.

Bartłomiej Świderek, GLOBEnergia  – prowadzący XXVI Forum Energia w Gminie w Lublinie

Pierwszym prelegentem był Grzegorz Burek, który przedstawił słuchaczom raport Rynek Fotowoltaiczny w Polsce  opracowany przez SBF Polska PV. O niezależności energetycznej na poziomie lokalnym oraz wsparciu Lubelskiego Klastra Energetycznego opowiedziała Małgorzata Gałczyńska z FRL. Kolejnym prelegentem był Paweł Wiktorowicz, przedstawiciel firmy Corab, który przedstawił tematykę certyfikacji i standardów jakości dla konstrukcji fotowoltaicznych.

Paweł Wiktorowicz, firma Corab

Kolejnym prelegentem był Dariusz Anyszek z firmy Viessmann, który odpowiedział na pytanie czy pompa ciepła to dobre rozwiązanie dla obiektów komunalnych. Tematykę termomodernizacji – krok po kroku z perspektywy inwestora, poruszył Marcin Robach, przedstawiciel firmy Farby Kabe. Pierwszą część Forum zakończył Artur Gaj z ABB z prezentacją pt. „Elektromobilność – inteligentna infrastruktura ładowania praktyce

Dariusz Anyszek, firma Viessmann

Drugi panel tematyczny – Prawo i praktyka rozpoczął Grzegorz Narwojsz z TUV Nord, przedstawiający tematykę prawnych i inwestycyjnych aspektów ustawy o elektromobilności. Kolejnym prelegentem był Henryk Palak z firmy Eco-Energia, który zabrał głos na temat prawnych oraz technicznych aspektów przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznejPrzedstawiciel Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Jerzy Kozyra, wypowiedział się na temat roli biogazu w lokalnym systemie energetycznym. Prezentację pod tytułem Przetwarzanie danych osobowych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO, przedstawił Bartosz Starzomyk z Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Kolejnym, a zarazem ostatnim prelegentem był Sławomir Rożek z firmy HOBO SYSTEM , który zaprezentował najlepsze rozwiązania w celu optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej .

Grzegorz Narwojsz, TUV Nord

Po wszystkich wykładach spośród uczestników zostali wybrani szczęśliwcy, którzy  otrzymali upominki.

 

W XXVI Forum Energia w Gminie wzięło udział ponad 60 przedstawicieli samorządów lokalnych, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin i Miast. Na wydarzenie przybyli również przedstawiciele takich instytucji, jak Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, zarządcy gminnych obiektów komunalnych czy obiektów użyteczności publicznej .

Podczas spotkań eksperci z poszczególnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadają na liczne pytania i pomagają rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy.  

Materiały naszych Partnerów rozdawane Uczestnikom podczas Forum

Redakcja GLOBEnergia