Renault planuje popularyację aut elektrycznych w polskich miastach

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Renault

Podpisany na początku sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim list intencyjny przewiduje zawiązanie współpracy, ukierunkowanej na popularyzację rozwoju transportu przyjaznego dla środowiska oraz propagowanie innowacyjności na poziomie lokalnym i regionalnym. Porozumienie zostało zawarte z Piotrkowem Trybunalskim, powiatem piotrkowskim, miastem Bełchatów i powiatem bełchatowskim.

Przedstawiciele władz i biznesu wyrazili w ten sposób intencję podjęcia wspólnych przedsięwzięć, mających na celu promowanie idei wykorzystania energii elektrycznej w transporcie. W szczególności zadeklarowali współpracę w podejmowaniu działań, zmierzających do instalowania w miastach i powiatach – stronach niniejszego porozumienia – punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto zadeklarowano współpracę w zakresie optymalizacji wykorzystania środków krajowych i unijnych dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki, opartej na najlepszych dostępnych technologiach.

To kolejne ważne przedsięwzięcie dla Piotrkowa, z punktu widzenia ekologii
– mówił tuż przed podpisaniem listu jego inicjator, Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Krzysztof Chojniak. – Podpisując ten list chcemy wspólnie działać na rzecz budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych. Będziemy wspólnie promować działania proekologiczne i starać się o możliwości dofinansowania zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. Jesteśmy prekursorami takich działań, ale jestem przekonany, że jest to właściwy kierunek, a w najbliższym czasie za naszym przykładem podążą kolejne firmy i samorządy – zaznaczył Prezydent Miasta. Uważam, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa, która daje okazję do poszerzenia wiedzy na temat wykorzystania zasobów pozyskiwanych dzięki odnawialnym źródłom energii. Dlatego jestem przekonany o słuszności prowadzonych w tym celu proekologicznych działań – dodaje Starosta Powiatu Piotrkowskiego, Stanisław Cubała.

Podpisanie listu intencyjnego w zakresie podjęcia współpracy na rzecz rozwoju transportu  przyjaznego środowisku to słuszna i celowa inicjatywa. Nie mogło w niej zabraknąć Bełchatowa –  jednego z najważniejszych ośrodków paliwowo-energetycznych w Polsce, miasta dynamicznie się rozwijającego i modernizującego, stawiającego na nowe, innowacyjne rozwiązania. To działanie świetnie wpisuje się w strategiczne plany budowy marki Bełchatowa nakierowanej na rozwiązania proekologiczne i nowe technologie – mówi Marek Chrzanowski, Prezydent Bełchatowa. – Jestem przekonany, iż  połączenie sił w powyższym obszarze ułatwi prace nad zainstalowaniem punktów do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie naszych miast, a tym samym stanowić będzie ważny element wspierający gospodarkę naszego regionu – podkreśla Prezydent Chrzanowski.

Renault 12145 global en

Bardzo pozytywny jest fakt włączenia się w projekt wszystkich zainteresowanych stron, co może umożliwić stworzenie pierwszej regionalnej sieci stacji do ładowania pojazdów elektrycznych w województwie łódzkim. Biorąc pod uwagę niewielkie odległości pomiędzy miastami Piotrków Trybunalski, Bełchatów oraz Aleksandrów Łódzki, gdzie firma ABB zainstalowała pod swoją fabryką pierwszą ultraszybką stację do ładowania (zgodną m.in. ze standardem ładowania stosowanym w Renault), umożliwi to użytkownikom samochodów elektrycznych swobodne poruszanie się po całym regionie – mówi Wojciech Dziwisz, kierownik ds. rozwoju biznesu eMobility w firmie ABB.

Źródło: Renault Polska