Resort analizuje uwagi zgłoszone do projektu zmian modelu prosumenckiego

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W imieniu resortu odpowiedział wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Zaproponowane zmiany w systemie prosumenckim, o których wielokrotnie informował portal GLOBEnergia.pl, uwzględniły potrzebę przebudowy rynku energii, na którym istotną rolę będą odgrywać aktywni odbiorcy energii elektrycznej, w tym prosumenci. Przedstawiciel resortu wskazuje, że brano pod uwagę również dostosowanie systemu do wymogów prawa UE oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego.

Zyska wyjaśnia, że konsumenci oraz odbiorcy aktywni, w tym prosumenci, odgrywają ważną rolę w dążeniu do zwiększenia elastyczności sieci elektroenergetycznych, niezbędnej do dostosowania systemu energetycznego opartego na energetyce rozproszonej. Bez zapewnienia wyższego niż obecnie poziomu elastyczności systemu elektroenergetycznego, transformacja sektora energii elektrycznej może okazać się niemożliwa, co znajduje odzwierciedlenie w szeregu analiz publikowanych przez krajowe i międzynarodowe ośrodki eksperckie.
Odbiorca aktywny będzie miał możliwość korzystania z niższych cen energii lub otrzyma inne zachęty finansowe. Projekt ustawy MKiŚ ma na celu stworzenie podstaw prawnych do takich właśnie działań, m.in. dzięki wprowadzeniu taryf dynamicznych. Wykorzystanie potencjału nowych podmiotów, oferujących magazynowanie energii w rzeczywistych magazynach, pozwoli na zastąpienie obecnie funkcjonujących, wirtualnych sposobów przechowywania energii w sieci, której pojemność jest ograniczona.

- Projektowana zmiana systemu prosumenckiego i rozpowszechnienie idei magazynów energii pozwoli na stabilny rozwój rynku prosumenckiego, do zapewnienia bezpieczeństwa sieci energetycznych oraz zwiększenia gwarancji sprawnego funkcjonowania instalacji, które obecnie są często wyłączane przez automatykę systemową w szczytach produkcji energii elektrycznej. Zmiana systemu zapewni stały i harmonijny rozwój sektora OZE w długim horyzoncie czasu - wyjaśnia Zyska.

Podkreśla, że nowe regulacje nie zahamują inwestycji w odnawialne źródła energii. Przeciwnie, są szansą na stabilny rozwój tego sektora, a także rozwinięcie się nowych form tej działalności, takich jak agregatorzy, czy też lokalne społeczności energetyczne. Są także szansą na rozwój sektora magazynów energii.

Resort prowadzi dialog z branżą PV

Zyska poinformował, że projekt ustawy został w dniu 2 czerwca br. przekazany do szerokich konsultacji społecznych i międzyresortowych.

-  Zgłoszone uwagi są analizowane. Równolegle, prowadzony jest dialog z branżą PV. Prowadzone rozmowy i konsultacje z przedstawicielami branży, są dla nas bardzo ważnym głosem w procesie tworzenia rozwiązań legislacyjnych. Przyjmujemy z zadowoleniem, że sektor rozumie potrzebę zmian w obecnym systemie - wskazał Zyska.

Dodaje, że biorąc pod uwagę planowane wsparcie z programu Mój Prąd oraz ulgę podatkową, prosument (wykorzystujący rocznie 4,5 MWh energii), w nowym systemie zaoszczędzi około 1500 zł rocznie w przypadku przejścia na taryfę G12. Jest to oszczędność około 48 proc., w porównaniu do gospodarstwa domowego bez instalacji PV. Zachowanie opłacalności instalacji prosumenckich jest jednym z podstawowych założeń projektu.

Źródło: Sejm

Zobacz również