Resort rolnictwa przygotował projekt przepisów dotyczących spółdzielni energetycznych

Specjalnie powołany zespół w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował projekt nowelizacji przepisów dotyczących spółdzielni energetycznych. Celem jest zdynamizowanie ich rozwoju na wsiach, co może przełożyć się na rozwój OZE i zwiększenie niezależności energetycznej obszarów wiejskich.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Spółdzielnia energetyczna jest podmiotem zdefiniowanym w ustawie z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Jest to działająca lokalnie forma zrzeszenia, której celem jest w szczególności zaspokajanie potrzeb energetycznych lub ciepłowniczych spółdzielni energetycznej i jej członków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich. Aktualnie obowiązujące regulacje nie pozwalają na pełny rozwój spółdzielni energetycznych. Mają temu zaradzić nowe przepisy.

Nowy projekt

Przygotowany projekt obejmuje m.in. rozszerzenie zakresu terytorialnego działania i usunięcie bariery liczby członków. Jak informowali przedstawiciele zespołu, projekt jest odpowiedzią na zdefiniowane problemy z przyłączeniami instalacji OZE do sieci oraz z zawieraniem umów przez spółdzielnię energetyczną z przedsiębiorstwami energetycznymi. Pakiet obejmuje też regulacje m.in. dotyczące zakupu energii przez samorząd lokalny od spółdzielni energetycznej, której jest członkiem.

Prace na regulacjami w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dobiegły końca. W skład zespołu weszli eksperci oraz przedstawiciele resortu. Wśród autorów nowelizacji ustawy o OZE i niektórych innych ustaw są: dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Marcin Rokosz – koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich; Tymoteusz Mądry, radca prawny; Tomasz Marzec; Marzena Skąpska – naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w MRiRW oraz Jarosław Wiśniewski – radca, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w MRiRW.

W najbliższych dniach wszystkie propozycje będą uzgodnione z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z którym zespół Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich pracuje nad pakietem rozwiązań wspierających transformację energetyczną obszarów wiejskich, korzystną w szczególności dla rolników indywidualnych – informuje resort.

Jak na razie w Polsce nie obserwuje się dynamicznego rozwoju spółdzielni energetycznych i pozostaje daleko w tyle za europejskimi liderami. Do tej pory Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) umieścił w wykazie jedynie dwie spółdzielnie energetyczne. W Niemczech działa ponad tysiąc spółdzielni energetycznych, a w Danii około 2500.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zobacz również