Rewersyjna pompa ciepła w trybie grzania – schemat pracy

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Wysokotemperaturowe pompy ciepła adresowane są natomiast do starszego budownictwa, obiektów zabytkowych czy sakralnych.  Przy użyciu rewersyjnych pomp ciepła powietrze/woda, grunt/woda, można ogrzewać i aktywnie chłodzić jednym urządzeniem.  Dla zapewnienia doskonałego klimatu, obok efektywnej instalacji grzewczej, coraz ważniejsze staje się także chłodzenie pomieszczeń.
Zimą, pompa ciepła pracuje jako efektywne urządzenie grzewcze, natomiast latem wypełniona wodą instalacja grzewcza służy do chłodzenia. W przypadku rewersyjnych pomp ciepła, ciepło odpadowe powstające w trybie chłodzenia może być wykorzystywane dalej. W ten sposób, oprócz przyjemnego klimatu, otrzymujemy bezpłatne ciepło służące np. do podgrzewania wody użytkowej lub basenu.
Zasada działania rewersyjnych pomp ciepła na przykładzie pomp ciepła powietrze/woda typu LA35-60TUR+ marki Dimplex w trybie ogrzewania.
1 Sprężarka przenosi krążący w zamkniętym obiegu czynnik chłodniczy do wyższego poziomu ciśnienia, dzięki czemu wzrasta temperatura gazowego czynnika chłodniczego.
2 Wymiennik ciepła po stronie gorącego gazu obiegu chłodniczego umożliwia zasilanie pojedynczych odbiorników ciepła na wyższym poziomie temperatury.
3 Do przygotowywania ciepłej wody użytkowej dysponuje się w trybie grzania wyższymi temperaturami zasilania.
4 Zaopatrywanie dodatkowych odbiorników ciepła (np. basenu).
5 Zawór czterodrożny kieruje, jeszcze gorący, czynnik chłodniczy do systemu grzewczego.
6 W skraplaczu ciepło to zostaje przekazane wodzie grzewczej, czynnik chłodniczy schładza się i skrapla.
7 Woda grzewcza opływa konwektor wentylatorowy i oddaje ciepło powietrzu w pomieszczeniach.
8 System grzewczy jest opływany wodą grzewczą i oddaje ciepło do pomieszczenia.
9 W zaworze rozprężnym następuje obniżenie ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego.
10 Wentylator zasysa powietrze zewnętrzne przez zimny parownik i pobiera w ten sposób nową energię z powietrza zewnętrznego.
11 Ciepło otoczenia jest przekazywane czynnikowi chłodniczemu, który się ogrzewa i paruje.
Adam Koniszewski Key Account Manager 
Cały artykuł w GLOBEnergia 1/2015