Dyrektor ds. technicznych Tesli, J.B. Straubel, twierdzi, że mamy do czynienia z początkiem rewolucji systemów magazynowania. „Czasem ciężko jest zrozumieć tempo, w jakim to wszystko się rozwija”, poinformował Straubel.

Nowe projekty magazynów energii zostały uruchomione w odpowiedzi na katastrofę związaną z paliwami kopalnymi – wyciek gazu ziemnego w Aliso Canyon, w pobliżu Los Angeles. W wyniku tego zdarzenia do atmosfery uwolnione zostało tysiące ton metanu.

Southern California Edison (SCE) pospieszyła z wdrożeniem projektów magazynowania energii w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przerw w dostawach energii elektrycznej. Wszystkie projekty zostały ukończone w ciągu sześciu miesięcy. Tesla ruszyła szczególnie żwawo, kończąc projekt w zaledwie 3 miesiące, co kiedyś zajęłoby lata.

magazyny energii Tesli

Tesla wybudowała największy na świecie magazyn energii w zaledwie 3 miesiące, źródło: Tesla

Sektor magazynowania energii jest młody i wciąż relatywnie niewielki. Do niedawna akumulatory były o wiele droższe od obiektów takich jak gazownie, które uzupełniały braki w dostawie energii w godzinach porannych i wieczornych.

Niemniej ceny związane z akumulatorami litowo – jonowymi szybko spadły, o niemal połowę od 2014 roku. W dużej mierze odpowiedzialne są za to pojazdy elektryczne, które zwiększyły zapotrzebowanie na akumulatory.

Koszty związane z magazynami energii, jak również ich dochodowość, nadal są trudne do oszacowania. Niemniej magazyny te w znacznie mniejszym stopniu oddziałują na środowisko niż gazownie i zapewniają możliwość natychmiastowej odpowiedzi na braki energii.

Według analiz Bloomberg New Energy Finance koszty nowych projektów będą musiały zmaleć o połowę, aby projekty te były dochodowe na większą skalę.

Firma AES niedawno ukończyła instalację i przeprowadza testy końcowe elektrowni 30 MW/120 MWh, która jest większa od elektrowni Tesli 20 MW/80 MWh. AES pracuje także nad większym projektem, który będzie pięciokrotnie większy od projektu Tesli.

Opracowano na podstawie: Bloomberg

Zdjęcie główne: Inside EVs