Niezależnie  od typu  instalacji energia z paneli fotowoltaicznych najczęściej wykorzystywana jest przy pomocy standardowych  urządzeń elektrycznych. Z tego względu instalacja PV musi być wyposażona w urządzenie, które zamieni prąd stały na przemienny.

Urządzeniem które zmienia prąd zmienny z baterii słonecznej na stały jest inwerter (…)

Podział inwerterów ze względu  na typ instalacji

W zależności od tego, czy instalacja fotowoltaiczna  będzie  podłączona  do  sieci,  czy nie, na mamy do czynienia z dwoma  typami inwerterów:
1. wyspowym – nie synchronizuje się  z siecią, przez co nie może do niej  oddawać energii, zazwyczaj ma możliwość ładowania akumulatorów,
2. sieciowym – synchronizuje się z siecią, przez co może oddawać energię  do sieci, niema za to możliwości  ładowania akumulatorów.  
Podział inwerterów ze względu   na wielkość
Z  uwagi  na  wielkość  inwerterów,  a  także  możliwość podłączenia do nich odpowiedniej liczby paneli, można podzielić je na:  
1. mikroinwertery – współpracujące z jednym panelem fotowoltaicznym,  
2. inwertery stringowe – obsługujące   w przypadku małej instalacji fotowoltaicznej 1–30kW) wszystkie panele  fotowoltaiczne,  
3. inwertery centralne – przeznaczone  do pracy na farmach fotowoltaicznych o mocach setek kilowatów.

inweert

Bogdan Szymański GLOBEnergia

Czytaj całość w GLOBEnergia 4/2013:
GLOBEnergia 2013 4