Rosną wydatki gospodarstw domowych na zakup węgla do ogrzewania

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę badawczą Minds&Roses, w obecnym sezonie grzewczym osoby wykorzystujące węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw domowych wydały na jego zakup średnio 2 992 zł, czyli o 15 proc. więcej niż w sezonie 2020/2021. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla zleciła badania na grupie 1000 osób, aby sprawdzić jaki jest udział gospodarstw domowych używających węgla do ogrzewania w 2021 roku. Wyniki za lata 2017-2020 pochodzą z badań realizowanych przez Kantar Polska. Najnowsza ankieta potwierdza, że zmniejsza się liczba gospodarstw domowych, które wykorzystują węgiel w celu ogrzania domów. Większość z nich korzysta z węgla kamiennego w postaci grubego sortymentu. 

Udział gospodarstw domowych używających węgla do ogrzewania oraz używany sortyment | Źródło: Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla

Wydatki na ogrzewanie węglem w domach stanowią przeciętnie ok. 8 proc. dochodów gospodarstw domowych i są najwyższe od 2016 roku. Te w obecnym sezonie znacznie wzrosły, co przedstawiają poniższe wykresy. 

Dla ponad połowy ankietowanych (51 proc.) wydatki na węgiel stanowią znaczne obciążenie budżetu. To dosyć duży wzrost, gdyż w poprzednim sezonie grzewczym odpowiedź taką wskazywało 34 proc. osób ogrzewających swoje domy węglem.

Wzrasta poziom ubóstwa energetycznego i pesymizm wśród konsumentów węgla

Do 31 proc. wzrósł także odsetek gospodarstw znajdujących się w sytuacji ubóstwa energetycznego (wydających co najmniej 10 proc. swoich dochodów na ogrzewanie). W poprzednim sezonie odsetek ten wyniósł 30 proc. - czytamy w wynikach badań. Od poprzedniego sezonu, nie zmienił się odsetek rodzin będących w skrajnym ubóstwie energetycznym, czyli wydających 20 proc. i więcej dochodów na zakup węgla (11,6 proc. gospodarstw używających węgla do ogrzewania).

Aż 83 proc. kupujących węgiel na potrzeby grzewcze spodziewa się dalszego wzrostu wydatków, a wzrost ten jest najwyższy w historii pomiarów i wynosi 36 proc. Prognozowane wydatki na zakup węgla w kolejnym sezonie grzewczym wynoszą aż 4092 zł.

Z powodu wzrostu cen gazu znacząco spadło zainteresowanie tym rodzajem ogrzewania. W ubiegłym sezonie grzewczym na ogrzewanie gazowe chciało przejść aż 46 proc. ankietowanych, a w obecnym sezonie grzewczym taką chęć wskazało już tylko 20 proc. badanych. Wiele osób zdaje sobie także sprawę z tego, że już za niespełna dwa lata ceny gazu dla odbiorców indywidualnych zostaną uwolnione, to dodatkowy powód do obaw i rezygnacji z tego rodzaju ogrzewania - czytamy w wynikach badań. Niemniej jednak, kotły gazowe są popularnym urządzeniem, na które decydują się beneficjenci programu Czyste Powietrze. Warto także dodać, że z Centralnej Ewidencji Emisyjność Budynków, źródła gazowe są najpopularniejszą metodą ogrzewania budynków. 

Źródło: Minds&Roses, Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla

Zobacz również