Rosnąca rola oprogramowania w systemach PV

Zdjęcie autora: Lior Handelsman

Lior Handelsman

Wiceprezes marketingu i strategii produktowej,
Współzałożyciel SolarEdge

Oprogramowanie coraz bardziej potrzebne fotowoltaice

We wczesnych latach komputeryzacji komputery miały ograniczoną funkcjonalność i oprogramowanie. Jednak w miarę, jak stawały się coraz potężniejsze i coraz bardziej połączone z szybką dwukierunkową siecią, pojawiła się konieczność stworzenia bardziej kompleksowego oprogramowania do tego celu. Taki sam proces jest obserwowany obecnie w branży fotowoltaicznej. W przypadku systemów fotowoltaicznych w celu zmaksymalizowania ciągłej integracji z siecią oraz ich wpływu na nią, dedykowane i złożone oprogramowanie staję się coraz bardziej potrzebne. Początkowo najczęściej wykorzystywanym przez przemysł typem oprogramowania było to wspomagające tworzenie projektów instalacji. Zarówno projektowanie instalacji, jak i oprogramowanie do symulacji PV, zostały szybko włączone do procesu planowania i sprzedaży.

Oprogramowanie do projektowania

Oprogramowanie do projektowania instalacji pomaga tworzyć mapy instalacji, zarządzać skomplikowanymi ograniczeniami projektu, optymalizować układy, zapewniać zestawienie materiałów, a narzędzia symulacji instalacji są ważne do analizy zwrotu z inwestycji. Oba te narzędzia zostały szybko zaadaptowane przez branżę jako niezbędne, ponieważ ograniczają planowanie, zmniejszają czas potrzebny do przygotowania oferty i optymalizują instalację pod kątem zwrotu z inwestycji (ROI).

VPP - zaspokajanie niedoborów energii (Fot. SolarEdge)

Oprogramowanie do uruchamiania

Kolejne oprogramowanie, które staje się coraz bardziej popularne, ma na celu usprawnienie procesu uruchamiania. Rozwiązania te pomagają usprawnić proces uruchamiania i wyeliminować wszelkie przestoje. Narzędzia mają jednak swoje ograniczenia, ponieważ dostarczają rozwiązania tylko na początkowych etapach tworzenia systemu, a instalacje PV mają 25-letnią żywotność.

Oprogramowanie do monitorowania

Oprogramowanie monitorujące zostało opracowane w celu uwzględnienia długoterminowej wydajności systemów fotowoltaicznych, a w ciągu ostatnich pięciu lat stało się niemal wszechobecne w branży. Przed zaadaptowaniem monitoringu jako standardu przez branżę, właściciele systemów dokonywali znaczącej inwestycji długoterminowej i mieli jedynie minimalny wgląd w jej wydajność.

Oprogramowanie do monitorowania (Fot. SolarEdge)

Takie podejście można porównać do inwestycji na giełdzie bez możliwości podglądu naszego portfela inwestycyjnego i braku możliwości wprowadzenia korekt w celu poprawy wyników. Dla dostawców usług i utrzymania i serwisowania oznaczało to spore obciążenie dla ich modelu biznesowego, ponieważ wymagało wielu podróży na instalację i więcej czasu spędzanego na instalacji przy każdej kontroli czy przeglądzie.

Wraz z nadejściem monitorowania w czasie rzeczywistym na poziomie modułów i zdalnego rozwiązywania problemów, właściciele systemu i specjaliści utrzymania i serwisu zyskali pulpit nawigacyjny, który pokazuje problemy z wydajnością. To oprogramowanie nie tylko pomaga operatorom utrzymania i serwisu optymalizować ich działalność i zapewnia właścicielom systemu kontrolę w zasięgu ręki, ale także umożliwia wyższą produkcję i szybszy zwrot z inwestycji. Ponieważ świat energii słonecznej łączy się z inteligentnym zarządzaniem energią, oprogramowanie monitorujące musi się rozwijać, aby zaoferować w pełni zintegrowany pulpit, który pokazuje i kontroluje produkcję, zużycie i magazynowanie energii.

Podczas gdy zarządzanie energią staje się coraz bardziej złożone, z wieloma źródłami energii opcjami konsumpcji w domu i elektryfikacji motoryzacji oraz różnymi programami wsparcia, interfejs użytkownika musi być coraz bardziej przyjazny i intuicyjny.

Jedna aplikacja do wszystkiego

Konsumenci chcą jednej aplikacji do zarządzania ich wszystkimi – różnymi – źródłami i zużyciem energii. Tego typu oprogramowanie, które kładzie największy nacisk na zarządzanie energią, jest naprawdę kluczem do demokratyzacji energii i pomagania użytkownikom w uzyskaniu większej niezależności energetycznej. Wraz z pojawieniem się demokratyzacji energetycznej wzajemne połączenia sieciowe stają się niezwykle złożone.

Zamiast sieci energetycznej, która wspiera tylko rozproszoną konsumpcję i centralną produkcję, pojawić się musi sieć zarządzająca rozproszoną produkcją, ale także rozproszonym magazynowaniem energii.

Oznacza to, że nie tylko poszczególne systemy PV muszą obsługiwać szybką, dwukierunkową komunikację, ale sieć musi zarządzać w czasie rzeczywistym tysiącami różnych punktów danych w celu obsługi w pełni zintegrowanej sieci rozproszonej. Obejmuje to ograniczenie wytwarzania energii fotowoltaicznej, wykorzystywanie energii z systemów magazynowania, regulację napięcia i znacznie więcej. Wszystko po to, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię. Aby wykonać tego typu zarządzanie, narzędzia wymagają niewiarygodnie potężnego oprogramowania, które zapewnia wgląd i zarządzanie produkcją, konsumpcją i przechowywaniem energii.
Mając dostęp do wszystkich tych informacji, przemysł solarny jest w stanie wykorzystać duże ilości danych i analiz, co znacząco wpłynie na rozwój branży.

W skali globalnej, duża liczba zainstalowanych systemów fotowoltaicznych umożliwia analizę danych, dzięki którym będzie można poprawić systemy w przyszłości. Korzystanie z analizy predykcyjnej może pomóc w przygotowaniu narzędzi do radzenia sobie z niestabilnością sieci, a także może pomóc planistom infrastruktury lepiej zlokalizować systemy fotowoltaiczne i lokalizację magazynów energii.

Rozwiązanie Solaredge

Jednym ze sposobów, w jaki SolarEdge ostatnio wykorzystał swoje dane monitorujące na poziomie meta, była platforma śledzenia zaćmienia słońca. Ta ciągła integracja oprogramowania z przemysłem fotowoltaicznym będzie wspierać dynamiczny rozwój fotowoltaiki i integrację w systemie energetycznym. Aby to osiągnąć, należy wprowadzić rozwiązania programowe na wszystkich poziomach PV, od właściciela domu po kierownika przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Dodatkowo, rozwiązania te muszą być intuicyjne, łatwe w użyciu i uwzględniać uczenie maszynowe.

Zobacz również