Kwartalne ceny energii coraz wyższe!

Średnia cena energii elektrycznej w I kwartale 2018 na rynku konkurencyjnym wyniosła 174,95 zł / MWh. To o 11,25 zł / MWh więcej, niż średnia cena energii elektrycznej w roku 2017 i o 10,9 zł/MWh więcej niż w IV kwartale 2018r.

Warto przypomnieć, że rok temu Prezes URE podał średnią cenę energii elektrycznej za I kwartał 2017 roku na poziomie 160,60 zł/MWh. Kwartał do kwartału, cena ta wzrosła o 14,35 zł, czyli o prawie 9%.

W III kwartale 2017 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 167,86 zł/MWh, a w II kwartale cena ta wynosiła 162,50 zł/MWh.

Źródło: Redakcja GLOBEnergia

Roczne ceny energii na rynku konkurencyjnym

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2017 roku wyniosła 163,70 zł/MWh. Dla przykładu i odniesienia, ta sama średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym rok wcześniej (w 2016 roku) wyniosła 169,70 zł/MWh, a w 2015 roku była jeszcze wyższa.

W 2015 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wynosiła 169,99 zł/MWh. W 2014 roku cena ta wynosiła 163,58 zł/MWh.

W 2010 roku cena energii utrzymywała się na poziomie blisko 200 zł/MWh. Tak było to roku 2012. W 2013 roku cena zaczęła spadać. W analizowanym okresie, najniższą, średnioroczną cenę energii odnotowano w 2014. W 2014 roku cena ta wynosiła 163,58 zł/MWh.

URE podaje algorytm

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2017 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do: – spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, – na giełdę energii. Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

Redakcja GLOBEnergia