Rośnie emisja gazów cieplarnianych w UE

Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu, emisja gazów cieplarnianych generowanych w gospodarce Unii Europejskiej w trzecim kwartale 2022 r. wzrosła o 2 proc. w porównaniu do poziomów z 2021 r. Z kolei w porównaniu do 2019 r. emisje spadły o 4 proc.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Jak czytamy, w trzecim kwartale 2022 r. emisja gazów cieplarnianych w obszarze gospodarki wyniosła 854 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2). Organ unijny wyjaśnia, że wzrost ten jest w dużej mierze związany z efektem odbicia gospodarczego prowadzącego do wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) po gwałtownym spadku aktywności spowodowanym kryzysem COVID-19. W przypadku Polski odnotowano wzrost PKB przy jednoczesnym spadku poziomu emisji. Korelacje przedstawia poniższa grafika. 

Źródło: Eurostat

Warto podkreślić, że w rzeczywistości, w porównaniu z trzecim kwartałem 2019 r., czyli z okresem sprzed pandemii, emisja gazów cieplarnianych w gospodarce UE zmniejszyła się o 4 proc. – z poziomu 889 do 854 mln ton ekwiwalentu CO2. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że wiele przedsiębiorców ograniczyło aktywność w związku z kryzysem inflacyjnym i gospodarczym. Duże zakłady produkcyjne zmagają się z problemem wysokich cen energii elektrycznej oraz gazu.

W trzecim kwartale 2022 r. sektorami gospodarki odpowiedzialnymi za największą ilość emisji gazów cieplarnianych były "produkcja" (23 proc.), "energia elektryczna, dostawa gazu" (21 proc.), "gospodarstwa domowe" i "rolnictwo" (oba 14 proc.), oraz "transport i magazynowanie" (13 proc.).

Źródło: Eurostat

Jak czytamy w opracowaniu Eurostatu, emisje w III kwartale 2022 r. wzrosły u 16 z 27 członków UE w porównaniu z analogicznym kwartałem 2021 r., co wskazuje na ożywienie po pandemii COVID-19. Wśród krajów UE o zwiększonej emisji w tym samym okresie porównawczym znalazły się Irlandia (+17 proc.), Estonia i Malta (oba +8 proc.). Z drugiej strony, największe spadki emisji odnotowano na Litwie (-6 proc.), Słowacji i w Holandii (oba -5 proc.).

Źródło: Eurostat, Twitter

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia