Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV opublikowało raport podsumowujący “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych w Polsce I połowa ‘20”. Raport wykazał, że wzrasta znaczenie małych, średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych! Ich udział w mocy zainstalowanej wzrósł w ciągu jednego półrocza aż o 1,4 p.p.!

Liczba mikroinstalacji PV rośnie, ale ich udział w rynku spada

Liczba mikroinstalacji w Polsce rośnie bardzo szybko, a rekord w 2020 roku jest już pewny. W I połowie 2020 r. liczba mikroinstalacji PV pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wzrosła o 112 420. Dla porównania, w całym 2019 roku zainstalowano około 105 tysięcy mikroinstalacji.

W Polsce obecnie instaluje się bardzo dużo nowych mikroinstalacji PV, ale ich moce są stosunkowo nieduże w porównaniu z mocami małych, średnich i dużych mikroinstalacji. Średnia moc mikroinstalacji instalowanych w pierwszym półroczu w Polsce wynosiła 6,8 kW. Z kolei najmniejsza mała instalacja fotowoltaiczna musi mieć moc przekraczającą 50 kW.

Wzrost udziału mocy małych, średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych w strukturze rynku PV świadczy o tym, że znaczenie tych instalacji rośnie!

Wzrost znaczenia małych, średnich i dużych instalacji

Na koniec 2019 roku skumulowana moc zainstalowana w fotowoltaice wynosiła 1316,5 MW. Skumulowana moc instalacji innych niż mikroinstalacje wynosiła 275,7 MW. Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku skumulowana moc zainstalowana w fotowoltaice wynosiła już 2334,6 MW. Skumulowana moc instalacji innych niż mikroinstalacje wynosiła 519,7 MW.

To oznacza, że moc zainstalowana w małych, średnich i dużych instalacjach wzrosła o 244 MW – 1,4 punktu procentowego.

W 2019 roku udział mikroinstalacji wynosił 79,1%, a udział małych, średnich i dużych instalacji 20,9%. Po I połowie 2020 roku, udział mikroinstalacji spadł do 77,7%, a udział małych, średnich i dużych instalacji wzrósł do 22,3%.

liczna mikroinstalacji pv

Dowiedz się więcej!

Zaprezentowany przez SBF POLSKA PV raport “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych w Polsce I połowa ‘20” przedstawia stan polskiego rynku fotowoltaicznego w pierwszej połowie 2020 roku. Raport został wykonany przez SBF POLSKA PV, na podstawie danych uzyskanych z operatorów sieci dystrybucyjnych oraz w oparciu o dane dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych. Przedstawione opracowanie zawiera również prognozy związane z rozwojem rynku PV w Polsce do końca 2020 roku.

Cały raport możesz pobrać TUTAJ!

Redakcja GLOBEnergia