Rośnie zapotrzebowanie na energię i rosną też jej ceny!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

rynek energii

Rośnie zapotrzebowanie na energię

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zapotrzebowanie w roku 2016 wyniosło 164,3 TWh  i było wyższe o blisko 3,0 TWh, czyli o 1,85% w stosunku do roku poprzedniego.

Bezpieczeństwo pracy polskiego systemu elektroenergetycznego poprawiło uruchomienie w lutym połączenia NordBalt o przepustowości 700MW domykającego pierścień Szwecja-Polska-Litwa, co wpłynęło jednocześnie na obniżkę cen.

Poprawę stabilności systemu zapewniło również oddanie do użytku w połowie roku przesuwników fazowych na południu kraju, wywołując ożywienie - niewielkiej dotychczas - wymiany handlowej pomiędzy Polską, Niemcami, Czechami i Słowacją.

Rekordy generacji ze źródeł wiatrowych

Ubiegłoroczna produkcja energii ze źródeł wiatrowych trzykrotnie notowała rekordowe wyniki, do czego w końcówce roku przyczynił się orkan Barbara. Rekord produkcji w elektrowniach wiatrowych w jednej godzinie padł 8 grudnia i wyniósł 4 892MW.

Według danych Polskich Sieci Energetycznych, generacja wiatrowa w całym 2016 r. wyniosła 11,7 TWh. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła więc o 11 proc.

Według danych URE, w połowie 2016 roku w systemie pracowało już blisko 5,7 GW mocy wiatrowych, co przy szczytowym zapotrzebowaniu (w zimie na poziomie 25,5 GW, a w lecie 22,8 GW), stanowi obecnie istotny składnik polskiego miksu wytwórczego. Jednocześnie zmiany wietrzności znacząco wpływały na zmienność cen.

Obroty na rynku energii

Łączny obrót odnotowany na rynku spot Towarowej Giełdy Energii wyniósł w 2016 roku 27,5 TWh, w porównaniu do 25,0 TWh w roku poprzednim. Średnia cena godzinowa Rynku Dnia Następnego wyniosła 159,2 PLN/MWh, co oznacza wzrost o 1,4 proc. rok do roku.

Z kolei na rynku terminowym rok 2016 oznaczał przede wszystkim gwałtowny spadek obrotów.

W całym roku obroty sięgnęły zaledwie 99 TWh, co oznaczało spadek aż o 62,5 TWh, czyli o blisko 39% w porównaniu z rokiem 2015.

Spadki dotyczyły głównie produktów z dostawą po roku 2016 i wynikały ze zmniejszenia wolumenu objętego tzw. obligiem giełdowym, któremu podlegają wytwórcy energii.

Źródło: innogy