Równoważenie i regulacja dolnego źródła ciepła

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

1205 rownowazDlnZrodC

Dynamika rozwoju technologii opartych na Odnawialnych Źródłach Energii w Polsce determinuje potrzebę stosowania rozwiązań sprawdzonych w zakresie poprawności hydraulicznej oraz bezpieczeństwa środowiskowego. Gruntowe pompy ciepła określane często jako układ solanka-woda są szczególnie narażone na błędy projektowe i wykonawcze związane z nieprawidłowym doborem i zrównoważeniem układu dolnego źródła ciepła.

 

Problemy z tym związane są tym bardziej niebezpieczne w swoich skutkach, jako że mamy do czynienia z zanikową instalacją z reguły uniemożliwiającą łatwy i tani dostęp serwisowy do pracującego układu. Rynek instalacyjny oferuje obecnie profesjonale rozwiązania pozwalające skonfigurować układ dolnego źródła w sposób zapewniający poprawną i przyjazną użytkownikowi pracę systemu. Do najistotniejszych aspektów technicznych możemy zaliczyć: gwarancję optymalnego przepływu czynnika niezamarzającego w zakresie parametrów jakościowych i ilościowych (rejestracja wartości przepływu i temperatury), możliwość niezależnej kontroli nad poszczególnymi sekcjami dolnego źródła (zawory regulujące i odcinające) oraz możliwość skutecznego odpowietrzenia układu oraz wygodnego napełnienia instalacji z pozycji rozdzielcza dolnego źródła ciepła. Aby wskazać na najistotniejsze wady i zalety najpopularniejszych rozwiązań w zakresie równoważenia i regulacji instalacji dolnego źródła ciepła, należy zaznaczyć, o jakim obszarze technologii gruntowych pomp ciepła mówimy mając w niniejszym opracowaniu na myśli dolne źródło ciepła. (…)
Jak skonfigurować układ poszczególnych sekcji dolnego źródła ciepła, aby zapewnić prawidłowe równoważenie, regulację i bezpieczeństwo pracy systemu?
Niezależnie od ilości sekcji dolnego źródła równomierny rozdział czynnika niezamarzającego (np. glikol propylenowy z inhibitorami korozji o stężeniu 35%) gwarantuje optymalny pobór ciepła z gruntu (wymiennik poziomy) i górotworu (sondy pionowe). Należy w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż rozkład temperatur w gruncie, aczkolwiek różny w zależności od strefy klimatycznej i geograficznej, przewarstwienia górotworu, występowania wód gruntowych oraz ingerencji w grunt o charakterze antropogenicznym, zmienia się pod wpływem obciążenia wynikającego z pracy dolnego źródła ciepła.(…)
Studnie i szafki kolektorowe wielosekcyjne
Z powyższych względów zupełnie innego znaczenia nabiera rekomendacja wskazująca na potrzebę i możliwość kontroli prawidłowej pracy dolnego źródła ciepła. Zastosowanie studni kolektorowych wielosekcyjnych celem połączenia poszczególnych wymienników dolnego źródła ciepła to nie tylko element konstrukcyjny o charakterze estetycznym. Zabudowane w takiej komorze zawory odcinające i regulujące pozwalają w prosty i czytelny sposób zagwarantować równomierne przepływy dla każdej pętli dolnego źródła.(…)
Podsumowanie Instalacja dolnego źródła ciepła jako układ w dużej części zanikowy może generować olbrzymie koszty związane z próbami diagnostyki i serwisu instalacji. Sprawnie i skutecznie przeprowadzona kontrola systemu pozwala przywrócić instalację do prawidłowej pracy przy minimalnych nakładach środków i czasu. Podstawowym warunkiem pozostaje jednak prawidłowy system regulacji i równoważenia instalacji dolnego źródła ciepła. Jest to jednocześnie najlepsza metoda zapewnienia długowiecznej i bezawaryjnej pracy technologii gruntowych pomp ciepła.

Marcin Franke

Aspol FV Sp. z o.o.

Czytaj całość w GlobEnergia 5/2012