Rozbudowa fotowoltaiki a dwa punkty poboru energii. Czy obejmie ją net-billing?


Już w następnym tygodniu wchodzi w życie nowy system rozliczania prosumentów z wyprodukowanej energii - net-billing. Sam system będzie wprowadzany etapami, a jego celem ma być zaktywizowanie prosumentów na rynku energii. Czy nowy model rozliczeń obejmie prosumenta, który rozbuduje instalację po 1 kwietnia? Co w przypadku, gdy rozbudowa będzie dotyczyła odrębnego punktu poboru (PPE)? Wyjaśniamy.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

1 kwietnia 2022 roku wchodzi w życie nowy model rozliczeń prosumentów, polegający na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net-billing. Zmiana dotyczy wyłącznie prosumentów, którzy znajdą się w systemie od 1 kwietnia 2022 roku. 

Aby pozostać w systemie opustów, kluczowe jest zgłoszenie do OSD

Obecni prosumenci (około 900 tys.) zachowają swoje prawa do rozliczania się w systemie opustów. Ci, którzy do 31 marca 2022 roku złożą kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów przez okres kolejnych 15 lat. 

Dla nabycia prawa do rozliczania się w systemie opustów nie ma natomiast znaczenia wymiana licznika, przyłączenie mikroinstalacji, wytworzenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej do sieci. Są to czynności techniczne, które wpłyną na moment rozpoczęcia działalności prosumenckiej, bez wpływu na nabycie prawa do rozliczania się w systemie opustu - wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Co w przypadku rozbudowy istniejącej już instalacji?

Wśród inwestorów pojawiają się pytania o to, co dzieje się w przypadku rozbudowy mikroinstalacji fotowoltaicznej już istniejącej, po 1 kwietnia 2022 roku. Wielu z obecnych prosumentów decyduje się na powiększenie instalacji ze względu na większe zużycie energii w domu w efekcie np. zakupu samochodu elektrycznego lub pompy ciepła. 

W przypadku rozbudowy istniejącej przed 1 kwietnia 2022 roku instalacji fotowoltaicznej, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów. Dokonując modyfikacji instalacji PV, na jej właścicielu ciąży obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci. Prosument ma obowiązek poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1000 zł.

Rozbudowa instalacja a dwa punkty poboru energii 

Nie ma wątpliwości co do pozostania w systemie opustów w przypadku jednego punktu poboru, do którego przypisana jest mikroinstalacja fotowoltaiczna. Co jednak dzieje się w przypadku, gdy prosument chce rozbudować istniejącą przed 1 kwietnia 2022 roku mikroinstalację na budynku, który ma przypisany odrębny numer punktu poboru energii (PPE), niż ten PPE, do którego przynależy istniejąca już mikroinstalacja? Czy taka sytuacja jest w ogóle możliwa? Sprawdzamy!

Punkt poboru energii (PPE) jest to punkt styku sieci dystrybucyjnej z instalacją prosumenta. Miejsce to jest opomiarowane, czyli znajduje się w nim jeden bądź więcej liczników. Numer PPE znajdziemy na umowie oraz na każdej fakturze i obejmuje 18 znaków. Jak czytamy na stronie Energa Operator, posiadanie więcej niż jednego PPE jest możliwe, jeżeli klient operatora jest właścicielem więcej niż jednej nieruchomości. Czy w takim razie właściciel mikroinstalacji może ją rozbudować na innym PPE niż ma podłączoną istniejącą już instalację?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że zgłoszenie o przyłączenie nowej mikroinstalacji jest bezpośrednio połączone z danym PPE.

- Jeśli na danym PPE nie została zamontowana mikroinstalacja, to należy taką sytuację traktować jako przyłączenie nowej mikroinstalacji, a nie rozbudowę mikroinstalacji. W związku z powyższym, jeśli zdecydujemy się na złożenie do OSD kompletnego i poprawnego zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 marca 2022 roku, to wówczas nabywamy prawo do rozliczenia się w systemie opustów. Dokonanie ww. zgłoszenia o przyłączenie nowej mikroinstalacji złożone po 1 kwietnia 2022 r., spowoduje nabycie praw do rozliczania się w nowym systemie rozliczeń tzw. systemie net-billingowym - wyjaśnia resort.

MKiŚ podkreślał w odpowiedzi na nasze pytania, że prawo do rozliczania się w systemie opustu powinno być rozumiane jako powiązane z mikroinstalacją, a nie z konkretną osobą, która jest jej właścicielem. Więcej przeczytasz TUTAJ

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, własne

Zobacz również