Ustawa o OZE, właścicieli mikroinstalacji zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Już dzisiaj jednak wiadomo, że ktoś, kto skorzysta z pomocy finansowej na etapie projektowania i wykonywania instalacji nie będzie mógł korzystać z taryf gwarantowanych, do więcej, sporo dzieje się również w programie Prosument! Do głównych zmian, zatwierdzonych w treści programu, należy zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej oraz wydłużenie do końca 2016 r. okresu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać preferencyjne warunki wsparcia tj. wyższą dotację.
Jak o takich zmianach mówi się w branży?

„Rozdzielenie pomocy publicznej od możliwości korzystania z taryf gwarantowanych jest ewenementem na skalę europejską. Stosowane w innych krajach europejskich systemy dotacyjne, zbudowane były w znacznej mierze w oparciu o taryfy gwarantowane. Polska ustawa OZE została uchwalona jako jedna z ostatnich w krajach członkowskich UE.
Korzystanie ze sprawdzonych wzorców sektora OZE z innych krajów nie było przedmiotem wnikliwej analizy polskich ustawodawców. Rozdzielenie produkcji prądu od produkcji ciepła jest z całą pewnością krokiem do przodu, dającym prosumentowi możliwość większego wyboru zastosowanego rozwiązania.


WSZYSTKIE KOMENTARZE DOSTĘPNE TUTAJ FLASH RYNKU!


Rynek pomp ciepła rośnie i będzie rósł. Wzrost ten w bieżących uwarunkowaniach będzie wzrostem naturalnym uzależnionym w znacznej mierze od czynników koniunkturalnych jak zarówno od aktualnej sytuacji ekonomicznej naszego kraju.

W celu zdynamizowania rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce niezbędne są korekty w ustawie OZE, ułatwiające prosumentowi w prosty i transparentny sposób uzyskiwania wsparcia zachęcającego do instalowania urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.”

Przemysław Frolenko
Dyrektor Sprzedaży, Glen Dimplex