Minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz wiceminister Tomasz Dąbrowski wzięli udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. energii, które odbyło się 24 września 2019 r. w Brukseli. W trakcie posiedzenia omawiany był stan prac nad projektami Krajowych Planów na Rzecz Energii i Klimatu poszczególnych państw członkowskich, a także wyzwania dotyczące rozwoju europejskiego sektora energetycznego po 2030 r. w kontekście polityki klimatycznej.

Różnice między państwami

Podczas debaty ministrów energii UE minister Tchórzewski zwrócił uwagę na ogromne różnice w zakresie niezbędnego wysiłku na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej występujące pomiędzy państwami członkowskimi.

Polska uważa, że nie istnieje jedyna właściwa droga do neutralności polegająca na nagłym porzuceniu wszystkich paliw kopalnych wyłącznie na rzecz OZE. Takie podejście byłoby katastrofalne w skutkach dla gospodarki. Wymuszanie na państwach UE dalszych zmian w krótkim czasie może doprowadzić do narażenia konkurencyjności gospodarek oraz ucieczki przemysłu i emisji poza granice Unii Europejskiej – powiedział minister energii.

Oczywiście, ciężko się nie zgodzić z takim podejściem, dlatego że radykalne działania w jakiejkolwiek dziedzinie mogą przynieść niekorzystne skutki. Kwestia różnic między państwami także jest oczywista. Znalezienie złotego środka na pewno jest trudnym zadaniem nie tylko dla Polski, ale także dla innych krajów naszego regionu.

Koszty zaniechania

Należy wspomnieć o katastrofalnych skutkach i kosztach zaniechania transformacji energetycznej, o których na ostatniej debacie PAP mówił dr Artur Bartoszewicz.

Wszyscy zastanawiają się ile będzie kosztowała Polskę transformacja energetyczna. Czas się zastanowić jakie będą koszty jej zaniechania. Są to susze, wzrastające potrzeby w biznesie, gospodarka żywnościowa i kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza, koszty aspektów zdrowotnych czy nawet zwiększenia śmiertelności.

Gdybyśmy liczyli ekonomicznie a nie tylko finansowo, to bardziej byśmy wspierali działania Ministerstwa Energii – mówi dr Artur Bartoszewicz

Dzisiejsze Ministerstwo Energii musi zmierzyć się ze skutkami działań po perspektywie z ostatnich 20 lat, a niestety, jak wiemy, czarować nie może. Trzeba ważyć koszty zaniechania i pozyskania. Unia pomoże, ale pewnie tylko w wąskim obszarze. Przyspieszenie transformacji zwiększy konkurencyjność Polski więc ciężko oczekiwać, że Unii będzie na tym zależało.

Warto dodać, że Polska traci 100 mld dolarów rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Przedwczesne zgony, koszty hospitalizacji, opieki medycznej, farmakoterapia – to też koszty, które Polska ponosi w wyniku węglowej gospodarki.

Droga do neutralności

Minister energii zaznaczył w trakcie rozmów, że w drodze do neutralności klimatycznej konieczne jest uwzględnienie energetyki jądrowej. Polska zgodnie z projektem Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. planuje uruchomienie pierwszych bloków jądrowych. Minister Tchórzewski przypomniał również, że nie można zapominać o kosztach społecznych procesu transformacji energetycznej.

Od początku dyskusji o neutralności klimatycznej Polska podkreśla potrzebę zapewnienia sprawiedliwej transformacji. Aby jej przeprowadzenie odbyło się przy społecznej akceptacji, długoterminowa strategia UE powinna uwzględniać jej wpływ na regiony zależne od wydobycia czy wykorzystania węgla, poprzez adekwatne do realnych potrzeb wsparcie dla restrukturyzacji tych obszarów – dodał Minister

Minister wskazał, że oczekuje większego wsparcia modernizacji europejskich regionów węglowych ze środków nowej perspektywy finansowej UE po 2020 r.

Sprawiedliwa transformacja energetyczna jest niezwykle trudnym tematem. Ciężko znaleźć złoty środek i dogodzić wszystkim zainteresowanym stronom. Jedno jest pewne: jest nieunikniona, a koszty zaniechania będą większe, niż te konieczne do przeznaczenia na jej realizację. Oby w kolejnych latach, wszelkie działania na rzecz neutralności klimatycznej były owocne.

Na razie Polska gospodarka jest uzależniona od węgla, czy OZE się w niej odnajdzie?

 

 

Redakcja GLOBEnergia