Trzeci nabór w programie Mój Prąd rozpoczął się 1 lipca 2021 roku. Był to długo oczekiwany przez Polaków program, którzy w ostatnich latach postawili na inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Tym razem dotacje były mniejsze i wyniosły do 3 tys. zł. O dotację w programie Mój Prąd mogła ubiegać się osoba fizyczna, której instalacja fotowoltaiczna jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej. Panele o mocy 2-10 kW muszą być przeznaczone na cele mieszkaniowe. Dotacja obejmuje wydatki poniesione od 1 lutego 2020 roku pod warunkiem, że instalacja nie została zakończona przed tą datą, a inwestycja nie jest rozbudową już istniejącego systemu. Z NFOŚiGW w ramach dofinansowania można było uzyskać zwrot do 50 proc. kosztów inwestycji.

Jak długo trwa proces rozpatrywania wniosków w Mój Prąd 3.0?

Fundusz ma teraz za zadanie rozpatrzenie wszystkich wniosków złożonych w programie Mój Prąd. Status wniosku można sprawdzić na stronie internetowej programu lub można skontaktować się mailowo w Narodowym Funduszem. Sławomir Kmiecik z NFOŚiGW w odpowiedzi na nasze pytania poinformował, że wnioski o dofinansowanie w programie – co do zasady – oczekują w systemie na ich podjęcie według kolejności wpływu do NFOŚiGW.

– Już pierwszego dnia naboru w trzeciej edycji programu wpłynęło 11 321 wniosków, a w ciągu nieco ponad trzech miesięcy – 178 tysięcy. Z uwagi na to, iż średnio nawet połowa sprawdzanych każdego dnia dokumentów wymaga korekty, są one zwracane do wnioskodawców w celu uzupełnienia. Po otrzymaniu niezbędnej korekty, poprawiony wniosek jest w NFOŚiGW od razu podejmowany do ponownej oceny – tak, aby znowu nie czekał w kolejce – wyjaśnia Kmiecik.

Dodaje, że przy zastosowaniu tego mechanizmu i masowej liczbie wniosków w programie Mój Prąd 3.0 oraz przy uwzględnieniu faktu, iż trwa jednocześnie (końcowe już) procedowanie wniosków z II naboru, czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku – od chwili jego wpływu do NFOŚiGW – wynosi ok. 3 – 4 miesiące.

– Pragniemy zarazem nadmienić, iż Narodowy Fundusz pracuje nad rozwiązaniami organizacyjnymi, które pozwolą na szybsze procedowanie wniosków – dodaje.

Prognozowany termin zakończenia rozpatrywania wniosków – II połowa 2022 roku

NFOŚiGW informuje GLOBEnergia.pl, że na podstawie doświadczeń z dwóch poprzednich naborów Narodowy Fundusz zakłada, że rozpatrywanie wniosków w programie Mój Prąd 3.0 zakończy się w II połowie 2022 roku.

 – W związku z ogromnym zainteresowaniem programem, taki czas wydaje się niezbędny – mimo zastosowania pełnej informatyzacji procedowania wniosków oraz maksymalnego zaangażowania pracowników NFOŚiGW – podkreśla.

Kmiecik zaznacza, że czas procedowania w NFOŚiGW zależy w dużej mierze również od sprawności i poprawności uzupełniania przez wnioskodawców dokumentów skierowanych do korekty.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom